پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Tuesday, November 24, 2020
ردیف نام دفتر نام مدير عامل نام مدير فني تلفن آدرس
1 شركت سمن سير آقاي محب شاهدين خانم طباطبائي 3340373 ميدان ارگ مجتمع تجاري برديا
2 شركت سمنان گشت زرين آقاي سيد احمد زرگر آقاي سيد احمد زرگر 4446460 بلوار جمهوري
3 شركت سمنان سفر ميلاد آقاي سيد عباس زرگر خانم مرضيه كرم الدين 3337372 ميدان امام ابتداي خ شهيد باهنر
4 شركت سمن گردش شايان آقاي علي شاهوراني خانم فاطمه شاهي 3340812 ميدان معلم باوارمعلم جنب قنادي پاسارگاد
5 دفتر تمدن شرق آقاي ابوالفضل گودرزي خانم زهرا خزاعلي  3348552 بلوارقدس ميدان مشاهير بعدازسه راه كارخانه
6 شركت سپنتا گيتي سمنان خانم مهسا بهرامي خانم مريم آقا عمو 3341735 خيابان سعدي مجتمع تجاري نگين طبقه اول
7 دفتر تك ستاره پارت خانم حميده پهلوان خانم حميده پهلوان 3333270 مشاهير ضلع شرقي ميدان ساختمان بانك اميد طبقه دوم
8 سفر پيك پرواز آقاي حجت الله مهان خانم طيبه عربي 2324226409 گرمسار-خ طالقاني نرسيده به سرمبارزان پلاك648
9 دفتر آپاماي خانم خديجه نصيري خانم سميه ايجي 2324239027 گرمسار خ طالقاني خ شهيد منتظري مجتمع وليعصر 
10 ساجدين آقاي محمدعلي آذري خانم سليمه قرباني 2325230834 دامغان-ميدان امام خ شهيد مطهري روبوري مصلي
11 حجت آقاي سيد محمد ترابي سيد محمد ترابي 2325233100 دامغان ابتداي بلوار پيروزي پلاك 417
12 دفتر به گشت شاهرود آقاي مهدي كاتبي خانم عفت محمدي 2732244022 شاهرود خ فردوسي
13 دفتر نوين گشت آقاي برديا شريفي خانم فقيه بلندعبدالهيان 2733347442 شاهرود بعد ازمزار شهدا پايين تر ازچهارراه معلم شماره324
14 پنج ميقات آقاي محمد واحدي مجتبي واحدي 2733332562 شاهرود خ تهران جنب بانك تجارت شعبه گلزار شهدا
15 سفير آقاي ابراهيم عباسي خانم سالاري 2732232197 شاهرود خ تهران خ بهرام
16 دفتر واحدي آقاي علي واحدي علي واحدي 2733335757 شاهرود خ تهران پايين تر از مزار شهدا
17 نينواي شاهرود آقاي احمد نگهبان خانم فرزانه عليمحمدي 2732238767 شاهرود بلوار شهيد مدني چهارراه دانشجو پلاك 39
18 سنگسر آقاي مصطفي بيگلري مصطفي بيگلري 9195444378 مهديشهر خ صاحب الزمان
19  زمين گشت پارس  راحله غضباني  فرزانه تشرفي  3333830  سمنان- بلوار قائم بلوار دانشجو مركز رشد و فناوري دانشگاه سمنان واحد 3

ردیف نام دفتر نام مدير عامل نام مدير فني تلفن آدرس
1 شركت سمن سير آقاي محب شاهدين خانم طباطبائي 3340373 ميدان ارگ مجتمع تجاري برديا
2 شركت سمنان گشت زرين آقاي سيد احمد زرگر آقاي سيد احمد زرگر 4446460 بلوار جمهوري
3 شركت سمنان سفر ميلاد آقاي سيد عباس زرگر خانم مرضيه كرم الدين 3337372 ميدان امام ابتداي خ شهيد باهنر
4 شركت سمن گردش شايان آقاي علي شاهوراني خانم فاطمه شاهي 3340812 ميدان معلم باوارمعلم جنب قنادي پاسارگاد
5 دفتر تمدن شرق آقاي ابوالفضل گودرزي خانم زهرا خزاعلي  3348552 بلوارقدس ميدان مشاهير بعدازسه راه كارخانه
6 شركت سپنتا گيتي سمنان خانم مهسا بهرامي خانم مريم آقا عمو 3341735 خيابان سعدي مجتمع تجاري نگين طبقه اول
7 دفتر تك ستاره پارت خانم حميده پهلوان خانم حميده پهلوان 3333270 مشاهير ضلع شرقي ميدان ساختمان بانك اميد طبقه دوم
8 سفر پيك پرواز آقاي حجت الله مهان خانم طيبه عربي 2324226409 گرمسار-خ طالقاني نرسيده به سرمبارزان پلاك648
9 دفتر آپاماي خانم خديجه نصيري خانم سميه ايجي 2324239027 گرمسار خ طالقاني خ شهيد منتظري مجتمع وليعصر 
10 ساجدين آقاي محمدعلي آذري خانم سليمه قرباني 2325230834 دامغان-ميدان امام خ شهيد مطهري روبوري مصلي
11 حجت آقاي سيد محمد ترابي سيد محمد ترابي 2325233100 دامغان ابتداي بلوار پيروزي پلاك 417
12 دفتر به گشت شاهرود آقاي مهدي كاتبي خانم عفت محمدي 2732244022 شاهرود خ فردوسي
13 دفتر نوين گشت آقاي برديا شريفي خانم فقيه بلندعبدالهيان 2733347442 شاهرود بعد ازمزار شهدا پايين تر ازچهارراه معلم شماره324
14 پنج ميقات آقاي محمد واحدي مجتبي واحدي 2733332562 شاهرود خ تهران جنب بانك تجارت شعبه گلزار شهدا
15 سفير آقاي ابراهيم عباسي خانم سالاري 2732232197 شاهرود خ تهران خ بهرام
16 دفتر واحدي آقاي علي واحدي علي واحدي 2733335757 شاهرود خ تهران پايين تر از مزار شهدا
17 نينواي شاهرود آقاي احمد نگهبان خانم فرزانه عليمحمدي 2732238767 شاهرود بلوار شهيد مدني چهارراه دانشجو پلاك 39
18 سنگسر آقاي مصطفي بيگلري مصطفي بيگلري 9195444378 مهديشهر خ صاحب الزمان
19  زمين گشت پارس  راحله غضباني  فرزانه تشرفي  3333830  سمنان- بلوار قائم بلوار دانشجو مركز رشد و فناوري دانشگاه سمنان واحد 3

هتلهای استان سمنان

رد يـف

نام  و  درجه هتل

بهره بردار

مديـر هتل

تعداد اتاق

نشانی پســـتی

تلفــــن

فكس


1

هتل دانش         c    *

دانشگاه آزاد اسلامي

مجتبي شكوهي نيا

27

دامغان-  خیابان دکتر بهشتی پائين تر از حسينه ابوالفضل

 5231121

5231121-02322

هتل  قدس       c   **

حجت الله منصوري فرد

حجت الله منصوري فرد

13

سمنان-   بلوار قدس نرسیده به میدان امام رضا

3326821

3322177


3

هتل دربند        ***

شركت ماهور سراي هتل دربند

 

سيد علي عصار

 

17

     مهديشهر-  دربند