پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Friday, May 29, 2020
شهرستان دامغان

این شهرستان از شمال به استان مازندران و گلستان، از شرق به شاهرود، از جنوب به استان اصفهان و از باختر به شهرستان سمنان محدود است شهرستان دامغان با وسعتی حدود 13080 کیلومتر مربع در فاصله 337 کیلومتری تهران قرار دارد دامغان (صد دروازه) از شهرهای باستانی و قدیمی ایران است که مرکز ایالت کومش بوده و مورخین این شهر را پایتخت اشکانیان می دانند این شهرستان حدود 80 هزار نفر جمعیت دارد.


 


 


5.3.6.0
V5.3.6.0