پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
يکشنبه, 4 اسفند 1398
 تلفن اداره كل             33300075-023
 تلفن گويا          33300866 -023
 سامانه پيامك                 30006418
 حراست          33300831-023
 رسيدگي به شكايات          02333300220
پست الکترونیکی روابط عمومی اداره کل r.mirassemnan@yahoo.com

5.3.6.0
V5.3.6.0