پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
پنج‌شنبه, 16 ارديبهشت 1400
پیگیری انتقادات و پیشنهادات

فرم پيشنهادات و انتقادات
  
  نام فرستنده  
  پست الکترونیک  
  عنوان مساله  
  توضیح  
    
    
  ارسال

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0