پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
يکشنبه, 4 آبان 1399
شهرستان گرمسار

این شهرستان با وسعتی برابر 9233 کیلومتر مربع از شمال به فیروزکوه و دماوند، از شرق به شهرستان آرادان و از جنوب به کویر نمک و قم و از مغرب به ورامین محدود است. فاصله این شهر تا مرکز استان 119 کیلومتر و تا تهران 100 کیلومتر می باشد. 

 

 5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0