پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
يکشنبه, 15 تير 1399
بازار سمنان
       تیمچه پهنه:یکی از بناهای زیبا در دوره قاجاریه می باشد که در جوار مسجد امام و تکیه پهنه سمنان بنا گردیده است. این تیمچه دارای سه طبقه بوده که برای کاربری تجاری مورد استفاده می باشد.

5.3.6.0
V5.3.6.0