پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
پنج‌شنبه, 7 اسفند 1399
           

موزه اقوام(خانه باقری)

خانه باقری از خانه باغ های قدیمی شهرستان گرمسار می باشد که مالک آن از خوانین شهرستان به نام میرزا علی آقای باقری بوده است .

این بنا در اواخر عهد قاجار احداث گردید و در مورخ 14/02/1378 با شماره 2314 به ثبت آثار ملی کشور