پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Thursday, August 5, 2021
ارتباط با ستاد تسهيلات سفرهای استان
 تلفن اداره كل             3300075-0231
 تلفن گويا          3300866 -0231
 سامانه پيامك                 30006418
 حراست          3300831-0231
 رسيدگي به شكايات          02313300220
ایمیل ستاد تسهیلات s.mirassemnan@yahoo.com

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0