پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Wednesday, September 29, 2021
سرفصل هاي طرح ستاد تسهیلات سفرهای استان

1-     هماهنگي هاي اداري و پشتيباني

2-      نظارت بر تاسيسات و موسسات گردشگري

3-      نظارت بر ساير صنوف كه به مسافران و گردشگران ارائه خدمات مي نمايند

4-      خدمات بهداشتي و درماني

5-      خدمات امداد و نجات

6-      خدمات انتظامي و امنيتي

7-      حمل و نقل، ترافيك و خدمات جاده اي

 8-      اطلاع رساني ، تبليغات و راهنمائي مسافران و گردشگران

       9  - دريافت پيشنهادات ، انتقادات و رسيدگي به شكايات

       10- خدمات شهري و رفاه عمومي

       11- خدمات اسكان و اقامت

       12- برنامه هاي فرهنگي ، اجتماعي ، هنري

       13- امداد خودرو و خدمات بيمه اي

                   14  - استخراج و پردازش آمار و اطلاعات

 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0