پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Wednesday, September 29, 2021
حمام هاي شهرستان سمنان
   گرمابه پهنه:از بناهای قرن نهم هجری قمری است که در سال 856 ه. ق به دستور خواجه غیاث الدین محمد ابن خواجه تاج الدین بهرام سمنانی از وزرای دوره تیموری بنا گردیده است.این گرمابه در بخش مرکزی شهر سمنان و در کنار  مجموعه مسجد جامع، مسجد امام، تیمچه پهنه و راسته بازار قرار گرفته است. این بنا در سال 1367 و پس از انجام عملیات مرمت به صورت موزه تغییر کاربری داده و هم اکنون مورد بازدید می باشد.
 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0