پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Saturday, July 31, 2021
بازار سمنان
       تیمچه پهنه:یکی از بناهای زیبا در دوره قاجاریه می باشد که در جوار مسجد امام و تکیه پهنه سمنان بنا گردیده است. این تیمچه دارای سه طبقه بوده که برای کاربری تجاری مورد استفاده می باشد.

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0