پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Tuesday, August 3, 2021
جاذبه هاي طبيعي

                                                                                                          

            منطقه نمونه گردشگري آبگرم سمنان

منطقه "آبگرم " در شمال غرب سمنان قرار دارد. چشمه هاي آبگرم در 21 كيلومتري شمال غرب سمنان و 18 كيلومتري غرب شهرستان مهديشهر قرار دارند.

مردم از گذشته براي استفاده هاي درماني و تفريحي به اين چشمه ها مي آمده اند. اقليم مناسب منطقه اين امكان را فراهم مي‌آورد تا استفاده‌كنندگان از آبگرم بتوانند به راحتي از اواخر اسفند تا اواسط مهر، و در صورت ايجاد كمپ، حتي در فصل زمستان نيز از چشمه‌هاي آن استفاده نمايند.

                                                                                                   

                                     5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0