پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Thursday, August 5, 2021
صنایع دستی و سوغات استان سمنان

 ردیف  نام شهرستان
صنایع دستی
1-
 سمنان

سفال گری-سرامیک سازی -جاجیم بافی -معرق-منبت-گلیم بافی-سوزن دوزی

 
 2-

گرمسار

ساخت سازه های سنتی-تذهیب-معرق-سنگ تراش- قلم زنی روی فلز- منبت- گلیم بافی-رودوزی-نقاشی روی سفال


 5-

مهدیشهر

سفال گری-جاجیم بافی -چنگوم سازی-گلیم بافی-سوزن دوزی


 6-

دامغان

 کرباس بافی- لباس محلی- گلیم بافی-معرق-مشبک تذهیب-قلم کار


 7-

 

شاهرود

 سفالگری-سرامیک- نمد مالی- معرق مس-منبت چوب- جاجیم و گلیم-ساخت سازه های سنتی-مشبک چوب-قلم زنی-سرامیک سازی

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0