پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Tuesday, August 3, 2021
گليم بافي سمنان

 

گليم بافی

بافتن گليم معمولاً آسان‌تر از قالي و قاليچه است و مردم استان سمنان به عنوان زيرانداز از آن استفاده مي‌كنند. گليم‌ها را از نظر طرح مي‌توان به ساده‌باف و نقش دار و از نظر جنس به گليم‌هاي پنبه‌اي و پشمي تقسيم كرد.

براي تهيه يك گليم به ابعاد 3×5/1 متر، نه كيلوگرم نخ رنگارنگ، دو كيلوگرم نخ پنبه اي يا پشمي لازم است. بافتن چنين گليمي توسط يك نفر در مدت يك ماه انجام مي‌شود.

گليم نسبت به قالي داراي برتري‌هايي به شرح زير است:

1- نسبت به قالي سبك تر است.

2- در هنگام باربندي فضاي كمتري اشغال مي‌كند.

3- در زمان كمتري مي‌تواند در قشلاق يا ييلاق بافته مي‌شود.

4- بافت گليم ساده‌تر بوده و به مهارت كمتري نياز دارد.

مهمترين نقوش گليم‌هاي عشاير اليكايي عبارتند از: باربندي، اروفي، شيرازي، گليم‌هاي ساده شامل رنگي

(7 رنگ) و ساده و دو رنگ (سفيد و سياه) است.

 

 5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0