پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Thursday, August 5, 2021
آرامگاه
 
     آرامگاه شیخ علاء الدوله سمنانی

این آرامگاه در 12 کیلومتری جنوب غرب سمنان در صوفی آباد واقع و مدفن شیخ رکن آبادی احمدبن احمد بیابانکی (متولد 657 يا 659 هـ-ق متوفای 736هـ-ق ) است. بنای آرامگاه به دستور عمادالدین( جمال الدین) عبدالوهاب وزیر سلطان محمد خدابنده از خشت خام بنا گردیده. سپس شیخ خانقاهی بر آن افزوده. بنای آرامگاه و خانقاه این عارف مشهور بازمانده معماری اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است.ساختمان مفصل آرامگاه شامل دو قسمت است. قسمت اول و اصلی بنا مربع شکل و گنبد عظیمی بر روی آن قرار گرفته است . در چهار طرف این محوطه اتاقها و راهروهای متعددی ساخته شده است.قسمت دوم ایوان رفیع و بلند آرامگاه است که رو به مشرقع واقع و از آجر اخته شده است. ایوان دارای طاق بزرگی بوده که فرو ریخته است. مزار شیخ در بیرون ایوان و بر روی صفه ای بزرگ واقع شده است که مشتمل بر دو سنگ قبر یکی به صورت قائم و دیگری افقی می باشد و شرح حال شیخ بر روی آنها منقور گردیده است.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0