پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Thursday, August 5, 2021
خانه تعزيه

بسمه تعالي

تعزيه نمايشي است كه در آن  واقعه كربلا و يا مصيبت وارده  بر ديگر امامان معصوم در غالب نمايش اجرا ميگردد.هنر تعزيه در استان سمنان از قدمت قابل توجهي برخوردار است.تكاياي نقاط شهري و روستايي هر يك از سابقه برگزاري چند قرن هنر نمايشي تعزيه برخوردارند.از جمله نقاطي كه  در آنها تعزيه از پيشينه غني برخوردار است مي توان  به شهرهاي : مهديشهر،دامغان،سرخه،شاهرود،آرادان و روستاهاي اعلا ،بق،گرمن،ديزج،پاده،جيلان،مغان وغيره اشاره  نمود.با آغاز ماه محرم گروه هاي تعزيه به همت عزاداران شكل گرفته و با خود ياري مجالس عزاداري تشكيل ميگردد.                                                                  

 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0