پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Thursday, August 5, 2021
سرخه

                                                                                                        

شهرستان سرخه در عرض جغرافيايي َ29 وْ35 (سي و پنج درجه و بيست و نه دقيقه) شمالي ازخط استوا و در طول جغرافيايي َ12 وْ53 (پنجاه و سه درجه و دوازده دقيقه) شرقي از نصف النهار مبدأ واقع گرديده است. اين شهر در ارتفاع 1150 تا1000متري از سطح دريا در حاشيه‌  شمالي دشت كوير قرار دارد و در 20 كيلومتري غربي شهر سمنان، واقع شده است.

 شهر و حومه‌ آن در بخش جنوبي البرز واقع شده است.قرار گيري سرخه در شرايط آب و هوايي نيمه بياباني و بارش كم درحدود 135 ميلي متر به طور متوسط در طول سال، منابع آب را به شدت محدود كرده است.

تنها منبع آب سطحي سرخه رودخانه سرخه است كه از ارتفاعات شمالي سرخه سرچشمه مي‌گيرد و مهم ترين عامل مشروب كننده‌  زمين‌هاي زراعتي سرخه مي‌باشد.كمبود بارش و محدود بودن آب‌هاي سطحي در سرخه ،  از ديرباز مردم را واداشته كه براي دسترسي به آب بيشتر ، به حفر قنوات متعددي دست بزنند كه تعداد آنها به بيش از ده رشته مي‌رسد.

پيشينه تاريخي سرخه: قديمي ترين نويسنده اي كه از سرخه در كتاب خود نامي آورده است «بن رسته» مي باشد . او بيش از 1150 سال پيش در كتاب خود «اعلاق النفيسه»سرخه(سره) را شهري در كنار شهر سمنان معرفي كرده است.

صاحب نظران بر اساس آثار به جا مانده ، اسامي محلات و كوچه باغ ها و گويش هاي سرخه اي ، قدمت شهر و قوم سرخه اي را مربوط به دوره ساسانيان مي دانند.

آثار تاريخي و جاذبه هاي گردشگري: مسجد چهل ستون، آب انبار، مسجد جامع، بقعه پير غريب، حمام بيرون دژ، خانه تاريخي حاج حشمت و ....5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0