پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Tuesday, August 3, 2021
مسجد امام حسین

- موقعيت فعلي:

در 20 كيلومتري غرب سمنان و در شهر سرخه و در محله قديمي بيرون دژ و در مجاورت آب انبار و حمام بيرون دژ  قرار گرفته است. اخيرا“ در روبروي آن مصلاي نماز جمعه نيز ساخته شده است.

- تاريخچه بنا:

بنا منسوب به دوره قاجار يه است و از بانيان آن ميتوان به آقاي ابوالقاسم پيوندي كه از خيرين و افراد صاحب نام سرخه بوده اشاره كرد. اين مسجد به نام سرور و سالار شهيدان ‹‹حضرت امام حسين (ع)›› نامگذاري شده است. و به همين نام شهرت دارد.

- مشخصات بنا:

پلان مسجد بر پايه مربع شكل گرفته است و هر يك از كنجهاي آن به يكي از 4 جهت اصلي جغرافيايي تعلق دارد. در كنج جنوبي مسجد با محرابي مواجه هستيم كه در محل محراب قديمي مورد نوسازي قرار گرفته و با نماي سنگ كار شده است. گفته ميشود در اين محل مانند مسجد امام هادي (ع) محرابي قديمي وجود داشته كه با اندود گچ پوشيده بوده و يادگاريهاي فراواني بر روي آن نوشته بودند. اين مسجد در هر ضلع خود داراي سه فرش انداز است كه در مجموع داراي 9 پوشش گنبدي ميباشد. 4 ستون در وسط مسجد كه دوتاي آنها از بقيه قطورتر هستند با تحمل با گنبدهاي احداثي كه از تويزه ها بر روي آنها وارد مي آيند سازه بنا را تكميل تر ميكنند. مسجد درون گودالي كه به نظر طبيعي مي آيد ساخته شده كه جهت دسترسي به ورودي اصلي آن بايستي از چندين پله پايين رفت.

نماي مسجد در سالهاي اخير به همت فرد خيري به نام ا ع (اسماعيل عاشوري) با كاشيهاي هفت رنگ تزئين شده و به همت اهالي منطقه با آجر، نماكاري شده است و بدنه هاي پله ها نيز نوسازي شده اند. مسجد در قسمتهاي جنوبي و جنوبغربي و غرب به ترتيب داراي سرويسهاي بهداشتي و حياط و آشپزخانه ميباشد كه يك ورودي ديگر از سمت جنوبغربي به حياط آن راه پيدا ميكند كه در مواقع خاص مورد استفاده قرار ميگيرد. مصالح اصلي تشكيل دهنده مسجد از خشت و گل است.

- نوع بهره برداري و خصوصيات بارز آن:

در حال حاضر تمام فعاليتهاي مذهبي و اجتماعي در آن انجام ميشود.

- عوامل تزئين شده بنا و نوع آن:

فقط در نماي ورودي كاشيهاي هفت رنگ جديدي كار شده است كه تنها عامل تزئيني مسجد به شمار ميروند.

- توسعه يا تعميرات و دخل و تصرفات انجام شده تاكنون:

در سالهاي اخير قسمتهاي نوساز الحاقي به آن از جمله مطبخ در ضلع غربي و سرويسهاي بهداشتي در ضلع جنوبي به حياط آن اضافه شده اند و نماكاري و تزئين كاشي نيز با فرم سنتي در ورودي آن اجرا شده است.

 5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0