پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Wednesday, September 29, 2021
 

بسم الله الرحمن الرحیم

چرا گردشگری در استان سمنان و شهرستان  شاهرود باید توسعه پیدا کند ؟

آنچه در این یادداشت به دنبال آن هستیم این است که پاسخ دهیم چرا و چگونه باید گردشگری در استان و شهرستان شاهرود توسعه پیدا کند.

گردشگری یکی از صنایع مهم دنیا می باشدکه از آن به عنوان لوکوموتیو سایر صنایع یا صنعت پیشرو  نام می برند ، چرا که با حرکت خود    می‌تواند سایر صنایع را به حرکت درآورد. امروزه بسیاری از کشورهای دنیا اقتصاد خود را متکی به گردشگری نموده اند و یا برخی از کشور ها در کنار صنایع پیشرو خود صنعت گردشگری را بعنوان جایگزین و برای فرار از اقتصاد تک محصولی ارتقا داده و حفظ نموده اند چرا که  بر اساس آمار اخذ شده  از  unwto  این صنعت دارای مزیت های فراوان اقتصادی بوده از جمله موارد ذیل :

-از هر 12 تا 15 شاغل در دنیا یک شغل به گردشگری اختصاص دارد

-این صنعت قدرت جذب 6 تا 8% شاغلین دنیا را  دارا  می باشد

-هر 5-10 گردشگر که به کشوری وارد شوند یک فرصت شغلی ایجاد می نماید

-30% کل صادرات خدمات در دنیا  به این حوزه اختصاص دارد

-6% تولید ناخالص  داخلی  اقتصاد جهانی  را این صنعت  تشکیل  می دهد

توریسم صنایع بزرگ دیگر از قبیل خود رو سازی ، صنایع شیمیایی ، صنایع غذایی ، انرژی  ،کامپیوتر ،تجهیزات  اداری ،نساجی ،پوشاک ،تجهیزات مخابراتی،ارتباطی ،معدن ،آهن ،فولاد را پشت سر خواهد گذاشت و به  نخستین صنعت هزاره سوم و قرن21 بدل شود

                              نگاهی اجمالی به وضعیت گردشگری در کشور مهم دنیا در سال 2012

کشور

میلیون نفر

میلیارد دلار درآمد

توضیحات

فرانسه

8/76

3/46

 

آمریکا

8/59

5/103

 

چین

7/55

8/45

 

اسپانیا

7/52

5/52

 

ایتالیا

6/43

8/38

 

بریتانیا

1/28

4/30

 

ترکیه

27

8/20

 

آلمان

9/26

7/34

 

مالزی

6/24

2/17

 

مکزیک

4/22

3/12

 

 لازم به  ذکر است که در سال 2013 نیز  این صنعت  در جهان نیز  5 %رشد  داشته است

مختصری از گردشگری ایران

ایران نیز با توجه به داشتن جاذبه ها و امکانات گردشگری که بنا بر گفته ها ، در مقام دهم داشته های تاریخی و در مقام پنجم داشته های طبیعی است اما  جایگاه گردشگری  ایران در رتبه 79 می باشد که نشان دهنده عدم توانایی در استفاده این مواهب الهی و مزیتهای نسبی موجود در کشور می باشد با نگاهی به آمار گردشگر ی دنیا که در بالا ذکر شد . می توان به این نتیجه رسید که برای رسیدن به وضع مطلوب راه زیادی در پیش داشته و می بایست با برنامه ریزی  دقیق و درست به نتایج مطلوب رسید

چالشهاي پيش روحوزه گردشگري برای توسعه و عدم توفیق بر اساس  سند چشم انداز گردشگری که  در جلسه مورخ9/10/83 هیات وزیران به تصویب رسیده و به شماره  ۵۹۴۴۷/۳۱۰۹۰ مورخ 14/10/1383 ابلاغ گردیده است:

1-    وجود نگاه امنيتي به مقوله گردشگر ورودي.

2-    عدم سرمايه گذاريهاي مناسب براي بهره برداري بهينه از امكانات و منابع موجود.

3-    فرسوده شدن تاسيسات و تجهيزات گردشگري به لحاظ عدم سرمايه گذاري مستمر.

4-    ضعف تبليغات رسانه اي در سطح كشور و جهان.

5-    قوانين و مقررات مزاحم و ضعف بنيه صنعت گردشگري.

6-    عدم استقرار نظام جامع آماري و نظام حساب اقماري گردشگري.

7-عدم شكل گيري بازار گردشگري به دليل تكميل نبودن نهادهاي متشكله اين بازار و مناسبات سنتي حاكم برآن.

 

سياست هاي كلان بخش ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب جلسه مورخ 4/7/83 شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري

 

-    اهتمام به امر ميراث فرهنگي, تاريخي و طبيعي كشور وظيفه اي است همگاني,

- دولت به عنوان مسئول حاكميت و سياست گذار, مقدمات قانوني اجراي اين وظيفه را در عرصه هاي پژوهش, صيانت, احياء و معرفي فراهم  مي‌سازد.

-    ارائه ارزشهاي مستتر در ميراث فرهنگي كشور در سطح ملي و بين المللي براي ابقاء و ارتقاء هويت فرهنگي جامعه.

 -    بالا بردن سطح فرهنگ عمومي در عرصه ميراث فرهنگي و گردشگري با بهره گيري از ظرفيتهاي آموزشي, فرهنگي و رسانه اي كشور.

-    توسعه پايدار گردشگري با رعايت ارزش هاي فرهنگي جامعه, ظرفيتهاي ميراث فرهنگي و محيط زيست بمنظور تامين نيازهاي جامعه ايراني, تحكيم وحدت و وفاق ملي, افزايش تفاهم بين المللي و معرفي چهره ايران اسلامي.

-    افزايش گردشگري داخلي و دست يابي به سهم مناسب از بازار جهاني گردشگري با تنوع بخشي به بازار گردشگري ايران و استفاده از همه ظرفيت ها با اولويت جذب گردشگران زيارتي, فرهنگي و طبيعي به منظور افزايش توليد ناخالص داخلي و توسعه اشتغال.

 -    اولويت دادن به توسعه مبادلات گردشگران با كشورهاي اسلامي و كشورهاي حوزه فرهنگ ايراني.

-    رعايت حقوق و تامين امنيت گردشگران.

اهداف كيفي توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري

-    توسعه روابط فرهنگي و تحكيم موقعيت سياسي نظام.

-    معرفي تاريخ و تمدن ايران به جهانيان و ايجاد تفاهم بين ملتها.

-    تامين نيازهاي روحي و رواني جامعه.

-    تحكيم وحدت ملي و ارتقاء هويت فرهنگي.

-    ايجاد اشتغال و درآمد ارزي.

-    افزايش درآمد سرانه و كمك به كاهش عدم تعادلهاي اجتماعي.

-    گرفتن سهم مناسب از بازار گردشگري بين المللي.

 

- راهبردهاي حوزه گردشگري

-    ايجاد باور و عزم ملي در اركان تصميم گيري نظام براي توسعه گردشگري و انتقال آن به جامعه و فعالان صنعت گردشگري.

-    اتخاذ تصميماتي متناسب با اهداف و شان كشور و پاسخگو بودن به سطح انتظارات جامعه.

-    حذف ديدگاه امنيتي در برخورد با گردشگران ورودي و داخلي.

-    مقررات زدايي و به حداقل رساندن دخالت دولت.

-    ترويج كد جهاني اخلاق گردشگري.

-    حمايت قانوني از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي و فراهم كردن زمينه جذب اين منابع.

-    تغيير نگرش نسبت به كشور ايران در بازارهاي هدف از طريق سرمايه گذاري مناسب درتبليغات.

-    آزادسازي اقتصاد گردشگري و تكميل نهادهاي اين بازار و اصلاح مناسبات آن.

 

اهداف كمي توسعه بخش ميراث فرهنگي و گردشگري

 -با توجه به چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران لازم است سهم ايران از شمار گردشگران جهاني از 9 صدم درصد در سال 83 به 5/1 درصد در سال 1404 سال پاياني چشم انداز 20 ساله آينده افزايش يابد, يعني حدود 20 ميليون نفر گردشگر.و سهم ايران از درآمد گردشگري جهاني از 7 صدم درصد در سال 83 به (2 درصد) در سال1404رشد يابد به گونه اي كه كشور ايران در سال 1404 سالانه قريب25 ميليارد دلار از محل گردشگر ورودي درآمد كسب نمايد.

 

تصوير توسعه گردشگري ايران در طول چهار برنامه چشم انداز:  با در نظر گرفتن حدود 700 هزار نفر رقم پايه گردشگر ورودي به ايران در سال 1383 مطابق جدو ل ذيل مي باشد.

 

 

سالهاي برنامه

نرخ رشد برنامه

تعداد گردشگران در سالهاي

پاياني برنامه به ميليون نفر

درآمد ارزي در سالهاي

پاياني برنامه  به ميليارد دلار

برنامه چهارم (84-88)

30%

6/2

5/1

برنامه پنجم (89-93)

20%

5/6

5/4

برنامه ششم (94-98)

15%

13

10

برنامه هفتم (99-1403)

10%

20

25

 

-برنامه هاي توسعه آتی گردشگری کشور :

 

-    تعيين و ايجاد مناطق نمونه گردشگري در استانهاي مختلف كشور با رويكرد بين المللي, ملي, منطقه اي و محلي.

-    جلب حمايت دولت براي كاهش نرخ بهره مورد انتظار از بخش گردشگري به منظور اقتصادي شدن صنعت گردشگري.

-    جلب حمايت دولت به منظور انجام سفرهاي ارزان در فصول كم مسافر.

-    منظور نمودن خدمات قابل ارائه به گردشگران خارجي در محاسبات صادرات غيرنفتي.

-    همگاني كردن حفاظت از ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري براي هماهنگ و همسو كردن فعاليت كليه دستگاهها و بهره برداري از ظرفيت هاي كشور در اين زمينه.

-    ايجاد نظام جامع آماري, نظام حساب اقماري گردشگري و نظام جامع اطلاع رساني فعال و پويا با استفاده از سيستم هاي پيشرفته فن آوري اطلاعات در سطح ملي و بين المللي.

-    توجه به گردشگري داخلي و ايجاد فرهنگ سفرهاي سازماندهي شده در جامعه.

-    تامين و آموزش نيروهاي انساني كارآمد و متخصص در بخش دولتي و خصوصي.

-    استاندارد سازي تاسيسات اقامتي و تفريحي متناسب و بهبود كيفيت ارائه خدمات گردشگري و سيستم صحيح نظارتي فعال.

-   گسترش سرمايه گذاري داخلي و خارجي و حمايت از آنان از طريق تامین امنیت سرمایه ، تسهیل بروکراسی اداری و نظام صدور مجوز .

-     بهبود ايمني در خطوط هوايي و جاده اي براي افزايش سفر گردشگران.

-  فراهم نمودن زمينه استفاده از تسهيلات كارتهاي اعتباري و ويزا كارت.

-   احياء و ارتقاء جاذبه هاي متنوع گردشگري كشور در زمينه هاي مذهبي,فرهنگي, تاريخي, طبيعي, ورزشي, پزشكي و افزايش ظرفيتهاي گردشگري در نقاط پر جاذبه كشور.

-  شناسايي و معرفي بازارهاي هدف و تقويت مباني دوستي و همدلي بين  كشورها در راستاي توسعه گردشگري.

-   توسعه و گسترش پژوهشهاي باستانشناسي با استفاده از امكانات فني داخل كشور و استفاده از موسسات باستانشناسي خارج از كشور.

با توجه به اینکه در ابلاغیه سند چشم انداز بیست ساله کشور که محور حرکت و افق تلاش های مسئولان نظام است به سهم و جایگاه گردشگری به روشنی  اشاره وتاکید گردیده است وهمچنین  مقام معظم رهبری نیز به این موضوع هم در تدوین و هم در ابلاغ سندهای  فرا دستی کشور تاکید و در سفر ها یا دیدار با مسئولان ارشد به آن اشاره فرموده اند که برخی از آنها در ذیل می آید:

معظم له در سیاستهای کلی اشتغال کشور در مورخ 28/4/90 در بند 9 بطور مشخص" گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصاد ی دارای مزیت  مانند : گردشگری و حق گذر (ترانزیت )" را مطرح و ابلاغ فرمودند.

ایشان در سیاستهای کلی برنامه 5 ساله کشور در مورخ 21/10/87در فصل امور اجتماعی در بند 18  به طور مشخص اهتمام به توسعه فعالیت های گردشگری با تاکید بر سفر های زیارتی را بیان  فرمودند .

لذا می بایست مسئولا توجه جدی در خط دهی سیاست ها و استراتژیها و برنامه های خود جهت نیل به اهداف تعریف شده  معطوف نمایند

همچنین با دقتی در فرمایشات مقام معظم رهبری در سفر های استانی و دیدار با مسئولان ملی و محلی می بینیم بارها به استفاده از ظرفیت های گردشگری اشاره فرموده و توجه مسئولان را بدان جلب نموده اند

 از جمله بیانات ایشان در جمع مسئولان استان فارس در مورخ 18/2/87  که فرمودند: مسله گردشگری خیلی مهم است و به هر حال روی مسله گردشگری حتما" بایستی کار شود

   یا در جلسه هیئت وزیران در خراسان شمالی که در حضور ایشان در مورخ 26/7/91  برگزار گردید  ایشان به جد تاکید فرمودند که باید در بحث گردشگری استان با توجه به اینکه در مسیر زایران حضرت علی بن موسی الرضا هستند کار شود و جز سه اولویت اول آن استان قرار دادند

 یا در جمع مسئولان استان همدان در مورخ 19/4/83  ایشان به صراحت اعلام فرمودند در بحث گردشگری حقیقتا ضعیف عمل می کنیم که باید اهتمام ویژه ای به میراث فرهنگی و گردشگری گردد.

همچنین ایشان در سفر به خراسان شمالی در دیدار با نخبگان در مورخ 25/7/91 ، در سفر استان مرکزی و در دیدار با مسئولان در مورخ 27/9/79 ،یا در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه در مورخ 20/7/91 ، یا در جمع مردم استان سمنان در مورخ 17/8/85  ، یا در جمع مردم کرمان در مورخ 11/2/84 و..  به کرات موضوع گردشگری و توجه به آن را مد نظر داشته و توصیه فرمودند

همچنین در سیاستهای کلی نظام و تصمیمات هیئت محترم دولت و رئیس جمهور محترم و سایر مسئولان تراز اول کشور نیز بارها بر استفاده از ظرفیت های گردشگری کشور مطرح و تاکید گردیده است

با بررسی در اسناد بالا دستی که قبلا به آن اشاره شد می بینیم:

-          بر اساس سند چشم انداز ، سهم ایران از بازار جهانی گردشگری می بایست از 09/0 % در سال پایه (1383)  به 5/1 % در سال 1404 که معادل 20 میلیون نفر  برسد

-          بر اساس  سند چشم انداز ، سهم  ایران از بازار جهانی گردشگری  می بایست از 07/0% درصورت  در سال پایه (1383) به 2% در سال در سال 1404 یعنی 25 میلیارد دلار  برسد

با توجه به مطالب مطرح شده فوق حرکت در این سمت، راهکار اجرایی شدن  اهداف نظام در سند چشم انداز خواهد بودومطالبه رهبری معظم انقلاب و رئیس محترم جمهور و هئیت محترم وزیران و سایر مسئولان ملی و محلی در کشور  نیز می باشد بی شک با برنامه ریزی درست  توام با تدبیر و مدیریت صحیح می توان به آن رسید

یقینا"  چاه آینده نفت ایران ،  گردشگری خواهد بود

استان سمنان  :

استان سمنان با دارا بودن شرایط خاص استراتژیک و جاذبه های گردشگری و تاریخی فراوان و قرا رگرفتن در مسیر زیارت  حضرت علی بن موسی الرضا (ع) خود یکی از فرصت های بی نظیر گردشگری می باشد  که تنوع از فرهنگ ،جاذبه و تاریخ را در خود جای داده است

نگاهی اجمالی به وضعیت تاسیسات گردشگری استان :

—                        هتل = 8 واحد

—هتل آپارتمان= 1 واحد

—     مهمانپذیر= 7  واحد

—پانسیون = 4  واحد

—                        پذیرایی بین راهی = 31  واحد

—                        سفره خانه سنتی =  5 واحد

—                        مجتمع گردشگری = 1 واحد

دفتر خدمات مسافرتی = 21 واحد        جمع = 78 واحد گردشگری

اتاق های موجود در استان

—هتل = 146 اتاق

—هتل آپارتمان =40 اتاق

—مهمانپذیر= 107اتاق

—پانسیون=21اتاق       جمع =314 اتاق

—تخت های موجود در استان

—هتل =583 تخت

—مهمانپذیر= 300تخت

—مجموع کل =883 تخت   در استان  

—                                           

— تعداد کل واحدهای اقامتی=16 واحد  استان

—در مجموع در استان 314 اتاق جهت استفاده گردشگران وجود دارد که در طول سال معادل 114610 می شود با توجه به درصد اشغال حدود 74% استان  تعداد 84812 اتاق از مراکز گردشگری مورد استفاده قرار می گیردبا توجه به اینکه به طور متوسط 29798 از اتاق های استان خالی می باشد لازم است برنامه ریزی جهت تکمیل ظرفیت اتاق ها حداقل تا سقف 90 %   اشغال انجام پذیرد از طرفی  با توجه به اینکه در حدود 883 تخت در مراکز اقامتی استان موجود است با احتساب 365 روز کل ظرفیت نفر تخت استان رقم 322295 خواهد بود  که متاسفانه همین ظرفیت نیز در طول سال تکمیل نخواهد شد.

—براساس آمار 13450000 نفر ورودی به استان در سال  92 میزان استفاده از واحدهای اقامتی اشغال درصد ی حدود 0.63 % بوده  که می بایست برای افزایش آن در قدم اول  توزیع سفر از ایام نوروز و سه ماه تابستان به سایر فصل ها در بازه زمانی مشخص و بر اساس یک برنامه ریزی درست اقدام نمود و سپس  پیشنهاد می شود :

—1- برنامه ریزی برای  افزایش مدت اقامت به مدت حداقل 2 شب

—2- فروش ظرفیت خالی با توجه به هزینه تمام شده و نقطه سربه سری + حداقل سود ممکن به دفاتر خدمات مسافرتی و ادارات دولتی و شرکت ها بویژه  برای فصول غیر پیک و به منظور افزایش ضریب اشغال 

—3- پیش بینی نرخ های تشویقی برای گرو ه ها در خارج از فصول پیک بویژه دفاتر خدمات مسافرتی

—4-  اصلاح محدودیت های نرخ گذاری توسط اداره کل و اختیار به واحدها برای بازی با قیمت ها در فصول مختلف  و بر اساس میزان تقاضا

—5- تغییر در نوع و کیفیت خدمات ارائه شده در هتل ها (بررسی نیاز های گردشگران و برآورد خواسته های آنان )

—6-سوق دادن سفر از فصول پیک به سمت فصول خلوت

—7- تعریف بسته های خاص سفر برای گردشگران خاص

—8- استفاده از مزیت های  نسبی ومطلق گردشگری و عطایای الهی  استان در جهت افزایش مدت اقامت

—9- ایجاد جاذبه های مکمل در کنار سایت های اصلی  یا شهرها و روستا  های گردشگری

شهرستان هاي شاهرود و میامی:

—با توجه به اینکه شهرستان شاهرود در تقاطع تهران ،مشهد و شمال به مرکز  کشور می باشد و این  از ویژگی های منحصر به فرد این شهرستان بوده و با عنایت به اینکه بالغ بر 60 % جاذبه های گردشگری و تاسیسات مرتبط با گردشگری استان در این شهرستان متمرکز گردیده است و این ظرفیت را دارا می باشد که بتواند سهم عمده گردشگری استان و کشور را  محقق نماید همچنین با بررسی فرمایشات  نماینده محترم ولی فقیه و استاندار محترم و سایر مسئولان محترم استانی و شهرستانی که  بارها و به مناسبتهای مختلف بیا ن گردیده  می توان  بر ضرورت توجه به موضوع گردشگر ی با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های آن اشاره نمود که امیداوریم بتوانیم با برنامه ریزی صحیح از این مواهب و داده های الهی حداکثر بهره برداری پایدار را داشته باشیم

—وضعیت تاسیسات گردشگری شهرستان شاهرود :

—هتل = 2 با تعداد 40 اتاق و 102تخت

—مهمانپذیر فعال =6 با تعداد 126 اتاق و 228 تخت

—دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی = 8 دفتر

—هتل آپارتمان =1  44 اتاق و176 تخت

—رستوران بین راهی =   18 واحد  با حداقل حدود  900 نفر صندلی

—تعداد تاسیسات اقامتی و پذیرایی گردشگری    17 واحد  با ظرفیت =210اتاق و 560 تخت وحدود حداقل1500 صندلی برای پذیرایی از گردشگران در شهرستان

—راهنمای فعال = 12  نفر

 

                                                    وضعیت گردشگری گروهی (تورهای )شهرستان هاي شاهرود و میامی

دوره

—تورهای خروجی از شهرستان

—تورهای ورودی به شهرستان

—تعداد گردشگران خروجی از کشور از شاهرود(زیارتی)

—تعداد تورهای داخلی خروجی از شهرستان

—تعداد گردشگران داخلی ورودی به شاهرود

—تورهای خارجی وارده

سال 90

—103

—34

—5816

—462

—2855

—0

سال 91

—111

—43

—3233

—1105

—3434

—0

سال92

—89

—31

—2771

—1547

—2758

—0

جمع

—303

—108

—11820

—3114

—9047

—0

لازم به ذکر است در سال 92 حدود 200 گردشگر خارجی  در مراکز اقامتی شهرستان

-          تعداد شاغلین در گردشگری در شهرستان شاهرود در واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر  حداقل 150 نفر بصورت دائم و با  پرداخت حق بیمه می باشند مضافا" بر اینکه با توجه به فصول پیک و ....  این رقم افزایش داشته و حدودبالغ بر دو برابر خواهند شد

-          70 راهنما و کمک راهنما  در بحث معرفی شهرستان فعال بوده و با دفاتر وتورها همکاری می نمایند و در فصول پیک این تعداد افزایش خواهد داشت

- تعداد کثیری از کسب محل از جمله قصاب خوار و بار فروشی  ، بنکدار ، تاکسی ،اتوبوس ، کارکنان سایر اماکن پذیرای (رستورانهای درون شهری و فست  فود ها و....) ، فروشگاههای سوغات و صنایع دستی و.....   در ورود تورها منفعت اقتصادی خواهند برد

-          بر اساس آمار های موجود  در طی سنوات قبل  حدودا" بین 45000تا 50000 نفر شب در مراکز اقامتی شهرستان اقامت خواهند داشت که ماحصل درآمد آن در قالب اقامت ،پذیرایی ،خرید ، سوغات ،صنایع دستی ، حمل ونقل و... به مردم شهر خواهد رسید

در صورتی که هر نفر چیزی حداقل  معادل    000/500  ریال بابت اقامت ،غذا و..... هزینه نمایند   تقریبا معادل 00/000/500/22 ریال بصوررت مستقیم به اقتصاد شهر تزریق گردیده ، بدون اینکه نیاز به  ایجاد یا احداث بنا یا فضای خاصی در شهر باشیم و در صورتی که ظرفیت را بیشتر نماییم سهم بیشتری نیز خواهیم  داشت

تورها

لازم به ذکر است با توجه به بررسی به عمل آمده منبع درآمد شهرستان از هر تور 30 نفره  بدون اقامت  چیزی حدود000/500/19   ریال و با اقامت چیزی حدود 000/500/31 ریال خواهد شد  که ریز هزینه ها به شرح ذیل می باشد:(البته به طور متوسط و تقریبی )

هزینه راهنما = 000/500 ریال برای  هر روز /30=700/16 ریال برای هر نفر

هزینه اتوبوس = 000/000/5  (مطمئنا در آتیه تا  ده میلیون در روز هم می رسد )ریال برای هروز /30= 700/166 ریال برای هر نفر

هزینه  یک روز غذا به ازای هر پرس 000/100 ریال و دو وعده برای یک نفر    حدود =000/200 ریال

هزینه صبحانه برای هر نفر = 000/50 ریال

هزینه پذیرایی میان وعده  برای هر نفر = 000/20 ریال

هزینه بیمه  هر نفر = 000/20 ریال

سایر هزینه ها پیش بینی نشده = 000/50 ریال

جمع هزینه ها بدون احتساب اقامت و خرید= 400/523 ریال

سود دفتر  20% = 680/104 ریال

مالیات بر ارزش افزوده 5% = 170/26 ریال                                                 جمع هزینه  هر نفر در تور = 250/654 ریال

هزینه اقامت هر نفر در تور =  000/380 ریال   + هزینه یک نفر تور     =     250/034/1 ریال برای هر نفر

هزینه سو غات و صنایع دستی و...= 000/500 ریال + 250/034/1 ریال هزینه  تور هر نفر  همراه با اقامت   = 250/435/1 ریال

 

اگر ما درآمد ناشی از تور  را کمتر از این و بطور متوسط هر نفر 000/650 ریال بابت یک روز سفر گروهی بدون اقامت  در نظر بگیریم. با احتساب 30 نفر 000/500/19 ریال و در صورتی  که اقامت داشته باشند 000 معادل تقریبی 000/500/31 ریال می باشد

با توجه به اعداد فوق ضریب تقریبی درآمد حاصل تورها به شرح ذیل می باشد :

ردیف

تعداد تور

(با حداقل30 نفره)

درآمد  توربدون اقامت*

درآمد تور  با اقامت**

توضیحات

1

100

000/000/950/1

000/000/150/3

هزینه خرید سوغات وصنایع دستی  و ... محاسبه نشده است

2

200

000/000/900/3

000/000/300/6

هزینه خرید سوغات وصنایع دستی  و ... محاسبه نشده است

3

300

000/000/850/5

0000/000/450/9

هزینه خرید سوغات وصنایع دستی  و ... محاسبه نشده است

4

400

0000/000/800/7

000/000/600/12

هزینه خرید سوغات وصنایع دستی  و ... محاسبه نشده است

5

500

000/000/750/9

000/000/750/15

هزینه خرید سوغات وصنایع دستی  و ... محاسبه نشده است

6

600

000/000/7/11

000/000/900/18

هزینه خرید سوغات وصنایع دستی  و ... محاسبه نشده است

7

700

000/000/650/13

000/000/050/22

هزینه خرید سوغات وصنایع دستی  و ... محاسبه نشده است

8

800

000/000/600/15

000/000/200/25

هزینه خرید سوغات وصنایع دستی  و ... محاسبه نشده است

9

900

000/000/550/17

000/000/350/28

هزینه خرید سوغات وصنایع دستی  و ... محاسبه نشده است

10

1000

000/000/500/19

000/000/500/31

هزینه خرید سوغات وصنایع دستی  و ... محاسبه نشده است

 *درآمد لحاظ شده بابت یک تور 30 نفره بدون اقامت با احتساب هر نفر 000/650 ریال =000/500/19 ریال

** درآمد لحاظ شده بابت یک تور 30 نفره بااحتساب  اقامت برای هر نفر 000/400 ریال =000/000/12 ریال

 

-          اگر در 200 روز سال ( نوروز و تابستان ) بطور متوسط سه تور 30 نفره  به شهرستان وارد شود  حداقل  رقمی معادل   000/000/900/18 ریال درآمد شهرستان خواهد بود

-          اگر در 200 روز سال بطور متوسط هر روز 5 تور 30 نفره وارد شهرستان شود حداقل  رقمی معادل  000/000/500/31 ریال درآمد  شهرستان خواهدبود  

-          با توجه به اینکه هر تور، حداقل 5 نفر را  بطور مستقیم مشغول  خواهد کرد  با یک حساب ساده متوجه می شویم که  بر اساس جدول بالا به ازای  هر تور 5 نفر و در جمع  1000 نفر- روز شغل  ایجاد خواهد شد

با توجه به مصاحبه های انجام شده با برخی از مسئولین و بررسی وضعیت جرائم این شهرستان به اهمیت توجه به مقوله گردشگری پی می بریم برخی آمار های شهرستان به شرح ذیل می باشد :

-          93% جرائم شهرستان سال جاری مربوط به جوانان و نوجوانان است

-          25 % دستگیر شدگان را سارقان تشکیل داده اند

-          20% دستگیر شدگان را مفاسد اجتماعی تشکیل داده است

-          25%  دستگیر شدگان را معتادان تشکیل داده اند

-          16%مجرمان شاغل و 84%  مجرمان بیکارند  *

-          در سال گذشته سرقت 40%افزایش و در سال جاری 14% کاهش داشته است

با نگاهی به ارقام بالا براحتی پی می بریم فقر و بیکاری یکی از عوامل اصلی جرم و بزه در شهرستان شاهرود است که علی رغم گذاشتن وقت و انرژی فراوان از جمله برپایی 231 جلسه آشنایی با قوانین و پیشگیری از جرم متاسفانه جرم و بزه  همچنان ادامه دارد در حالی که با ایجاد اشتغال و درآمد و ایجاد فضای نشاط و تخلیه هیجانات جوانی آمار بزه  بطور محسوسی کاهش خواهد یافت زیرا همانطور که می دانیم پدیده بیکاری منشا بسیاری از گرفتاریهای اجتماعی و امنیتی می باشد. لازم به ذکر است با وجو دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور و ..... وحجم عظیمی از دانشجویان جوان و عدم وجود مراکز تفریحی و سرگرمی همچون سینما و پارک های موضوعی و .... نحوه برنامه ریزی ما برای ساماندهی  قابل تامل  است

با بررسی وضعیت پرونده های سه سال گذشته شورای حل اختلاف در شهریور ماه  شهرستان  می بینیم:

-          در شهریور 90 میزان پرونده ورودی  به این شورا 773 عدد بوده

-          در شهریور 91 میزان پرونده ورودی به این شورا 1148 عدد بوده

-          در شهریور 92 میزان پرونده ورودی به این شورا 792 عدد بوده است

که البته نشان می دهدیکی از سمت و جهت گیری های  اجتماعی شهرستان باید به سوی ایجاد نشاط ، تحرک ، پویایی و برنامه ریزی جهت توسعه ارتباطات اجتماعی و فامیلی و بازدید از مناطق زیبای گردشگری و تاریخی ،احیاء آداب و رسوم  فرهنگی منطقه و سنت های بومی باشد

با بررسی قطعا به این نتیجه می رسیم که روش های موجود برای کاهش جرائم و بزه بدلیل وضعیت معیشتی _اقتصادی ،عدم وجود فضا های تفریحی و نشاط آور  ،مسائل فرهنگی وبیکاری و فقر و.... مناسب نبوده و علی رغم اینکه  برنامه های فعلی موجب کاهش جرائم نگردیده بلکه رو به افزایش نیز  هست و باید برای آن راه حل منطقی پیدا نمود که از جمله آن فعال نمودن گردشگری است که بدنبال خود:

1-    ایجاد درآمد در شهرستان

2-    ایجاد اشتغال در شهرستان

3-    ایجاد روحیه و نشاط اجتماعی

4-    تمدد اعصاب و آرامش

5-    همدلی و همگرایی خانوادگی

6-    روحیه الفت و دوستی در بین هموطنان

7-    توزیع عادلانه ثروت در بین اقشار مختلف از جمله کسبه های خرد ، هنرمندان صنایع دستی ،راننده تاکسی ،قصاب ،بقال ،سوغات فروشی ،جوانان جویای  کار ،خانواده ها و....

8-    معرفی فرهنگ اصیل مردم شاهرود و آداب و رسوم زیبای محلی این خطه  از کشور به گردشگران

9-    معرفی زیبایی های طبیعی خداوند ولطف بیکران الهی به گردشگران

10 - معرفی بناهای تاریخی و فرهنگی که نشان از دانش ،خرد ، اندیشمند ی  مردمان این سرزمین  است

11-معرفی مشاهیر ،بزرگان ،علما و فضلای این شهرستان که نشان از خدا شناسی ،دانش ،شعور و معرفت این مردمان دارد

راهکارهای توسعه گردشگری شهرستان:

1- توانمند سازی  بخش خصوصی  با آموزش و اطلاع رسانی و آگاهی دادن

—2- توانمند سازی و تعالی و ارتقای  کارکنان بخش دولتی  با آموزش ، اطلاع رسانی و آگاهی دادن و بازدید از نمونه های موفق و نا موفق

—3- تصویر سازی از گردشگری  شهرستان

—                        4- شناخت بازارهای  مبدا گردشگری  شهرستان

—                        5- شناخت نیاز های گردشگران شهرستان  و حرکت به سمت تامین آن

—                        6- شناخت محصول گردشگری شهرستان تولید و ارتقای آن

—                        7- تعیین حد و حدود و نوع و میزان  توسعه گردشگری شهرستان

—                        8- برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به فرایند گام به گام  شامل=ارزیابی منابع-ارزیابی بازار-اجرا –بررسی و اصلاح

—                        9- تخصیص درست و بجای منابع و سرمایه  با برنامه ریزی درست و مدیریت کارآمد

—                        10- تشكيل اتاق فكر و كار گروه هاي علمي گردشگري

—                        امیدوارم با برنامه ریزی صحیح ، با تقویت و همدلی ،با ایجاد راه کار مناسب و اصولی، بررسی درست مزایا و معایب توسعه گردشگری ،چاره اندیشی خردمندانه ،با کمک و همراهی علما ،فضلا ،بزرگان شهر ومردم بتوانیم حداکثر استفاده از این شرایط راجهت ارتقاء شهرستان ،تامین اشتغال و درآمد وتقویت روحیه نشاط  همبستگی  اجتماعی  را در این  شهرستان داشته باشیم

رحمان فرمانی

کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم

----------------------------------------------------------------------------  

        منابع :

         پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

        سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری  کشور

         اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی ،گردشگری  استان سمنان

         سند چشم انداز گردشگری کشور

         مقاله آقای اردشیر اروجی

         خبر گزاری فارس

        

 

 

 5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0