پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Thursday, July 29, 2021


                                                                                                            مرکز اسناد اداره کل

ارتباط با مسئول مرکزاسناد

  علیرضا گودرزی                    تلفن 33300075-0231

Email: asnad@mirassemnan.ir

    دانشجویان محترم : جهت دریافت اسناد و مدارک از مرکز اسناد حتماً معرفی نامه از دانشگاه توسط دانشجو ضروری می باشد.  

    پژوهشگران محترم : به همراه داشتن کارت پژوهشی یا معرفی نامه از سازمانها و دستگاههایی که پژوهش توسط آن دستگاهها انجام می گیرد ضروری می باشد.   

جهت دریافت کتاب از این مرکز به همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه ضروری می باشد.لازم به ذکر است کارت ملی یا شناسنامه تا عودت کتاب دریافتی از کتابخانه نزد مرکز اسناد باقی می ماند و پس از عودت مسترد می گردد.

لیست کتابهای موجود در مرکز اسناد اداره کل :

 

آمارنامه و حسابرسی

کتابهای صنایع دستی

پوشاک

کتابهای عمومی هنر

زبان و گویش

کتابهای فرهنگی و فلسفی

سفرنامه

عشایر

عکس و جاذبه

عمران و ساختمان

فرهنگ نامه ها و دایره المعارف

کتاب های بومی استان سمنان

 

 

 

کتابنامه و کتابشناسی

کتابهای ادبی

کتابهای اسطوره و ادیان

کتابهای باستان شناسی

کتابهای تاریخ

کتابهای قوانین

کتابهای مردم شناسی و ادبیات عامیانه

کتابهای معماری و شهرسازی

گردشگری

متفرقه

مرمت و حفاظت

 

 

 

 

معرفی آثار و جغرافیای تاریخی شهرها

مفاخر علمی فرهنگی

موزه ها

کتابهای هنر موسیقی- خوشنویسی- نگارگری نقاشی-کاشیکاری= سفال سرامیک

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0