پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Tuesday, August 3, 2021
 

برنامه آموزش صنایع دستی در ایام  اوقات فراغت

 

ردیف

رشته آموزشی

شهرستان

مکان

1

مشبک و معرق و منبت

سمنان

خانه صنایع دستی شریف واقفی

2

زیورآلات سنتی

سمنان

خانه صنایع دستی شریف واقفی

3

گلیم و جاجیم و ...

سمنان

خانه صنایع دستی شریف واقفی

4

حوله بافی و پارچه بافی

سمنان

خانه صنایع دستی شریف واقفی

5

سفالگری

سمنان

خانه صنایع دستی شریف واقفی

6

چرم دست دوز

سمنان

خانه صنایع دستی شریف واقفی

7

ساخت سازهای سنتی

سمنان

خانه صنایع دستی شریف واقفی

8

سرامیک

سمنان

خانه صنایع دستی شریف واقفی

9

قلمزنی

سمنان

خانه صنایع دستی مهر

10

نمد مالی و تولیدات نمدینه

سمنان

خانه صنایع دستی تدین

11

تذهیب

سمنان

خانه صنایع دستی تدین

12

گوهر تراشی

سمنان

خانه صنایع دستی تدین

13

گره چینی

سمنان

خانه صنایع دستی تدین

14

گلیم بافی

شاهرود

خانه صنایع دستی

15

نقاشی پشت شیشه

شاهرود

خانه صنایع دستی

16

گلیم بافی

گرمسار

اداره شهرستان

17

گلیم بافی

گرمسار

کانون آموزش و پرورش شهرستان

18

گلیم بافی

دامغان

خانه صنایع دستی

19

معرق و منبت

دامغان

خانه صنایع دستی

20

چاپ قلمکار

دامغان

خانه صنایع دستی

21

پته دوزی و تولیدات چرمی

مهدیشهر

روستای فولاد محله

22

قلمزنی

مهدیشهر

اداره شهرستان

 5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0