پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Thursday, July 29, 2021
آگهی فراخوان

آگهـي فـراخـوان

"فراخوان انتخاب و ارزیابی سرمایه گذار مناطق نمونه گردشگری استان سمنان"

 

 

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان در نظر دارد نسبت به سرمایه­ گذاری در منطقه نمونه گردشگري "آبگرم سرخه"  به متقاضیان واجد شرايط اقدام نمايد . لذا از عموم سرمايه‌گذاران و دست‌اندركاران محترم صنعت گردشگري (اشخاص حقیقی و حقوقی) دعوت به عمل مي‌آيد جهت اعلام آمادگي به­منظور سرمایه­ گذاری در منطقه نمونه گردشگري اقدام نمايند.

1-       موضوع: فراخوان انتخاب و ارزیابی متقاضیان برای منطقه نمونه گردشگری آبگرم شهرستان سرخه

2-      متقاضیان شرکت در فراخوان می بایست در  تاریخ 19/1/96  و 26/1/96 برای دریافت اسناد و فرمهای مرتبط، به سایت    اداره­ کل و یا معاونت برنامه­ ریزی و سرمایه­ گذاری اداره کل به نشانی زیر مراجعه نمایند.

آدرس:  شهرك غرب – بلوار فجر – خيابان نصر -  اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان - معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری -   شماره تماس:   33300075 -023  داخلی 154

www.mirassemnan.ir

3-     متقاضیان می بایست اسناد و مدارک تکمیل­شده همراه با مهر و امضای تمامی صفحات در پاکت لاک و مهرشده که بر روی آن موضوع فراخوان عمومی منطقه نمونه گردشگری آبگرم سرخه ذکر گردیده تا پایان وقت اداری مورخ 13/2/96  به حراست اداره کل استان سمنان تحویل داده و رسید دریافت نمایند. بدیهی است انتخاب سرمایه گذار هر منطقه براساس ارزیابی توان مالی و اقتصادی، تجربه و آمادگی و دارای نیروی انسانی و تشکیلات سازمانی اجرای طرح هر یک از متقاضیان از سوی این اداره کل انجام خواهد پذیرفت و اداره کل در پذیرش و عدم پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری مختار خواهد بود.

4-     واریز مبلغ 000/50 ریال بابت هزینه اسناد مزایده به شماره حساب 2172622802002 به­نام درآمد متفرقه اداره­ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان نزد بانک ملی سراسری کشور الزامی می­باشد.

5-        هر متقاضی صرفاً در یک منطقه می تواند درخواست ارایه نماید .

6-     با توجه به خلع ­ید سرمایه­ گذار قبلی منطقه نمونه گردشگری آبگرم و براساس ماده 15 قرارداد مناطق نمونه گردشگری فیمابین اداره­ کل و سرمایه ­گذار، کلیه هزینه ­های انجام شده توسط سرمایه گذار قبلی در منطقه که  بر مبنای کارشناس رسمی دادگستری، تأمین دلیل و ارزیابی می­گردد بر عهده سرمایه­ گذار منتخب می باشد.

7-       به پیشنهادات مخدوش، فاقد مدارک لازم و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدارک لازم5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0