پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Wednesday, September 29, 2021
نظرسنجی واحدهای اقامتی
Profile informations
Sex  :
Male Female
Marriage Status : 
Married Single
Age : 
Education : 
Job : 

نحوه رفتار مدیر با میهمان

نحوه رفتار مسئول پذیرش با میهمان

نحوه رفتار سایر کارکنان ( اعم از میزبان و... )

کارکنان دارای لباس فرم و اتیکت شناسایی می باشند؟

نحوه رضایت از نرخ اتاق و اغذیه واشربه

نرخ مصوب در معرض رویت میهمان قرار دارد؟

پروانه بهره برداری ( مجوز ) هتل در معرض دید میهمان می باشد؟

نظافت و پاکیزگی کلی هتل

نظافت و پاکیزگی سرویس های بهداشتی هتل

نظافت و پاکیزگی صبحانه خوری و رستوران هتل

کیفیت ظروف غذاخوری

تنوع غذایی موجود در هتل

تنوع نوشیدنی های سرد و گرم صبحانه

وضعیت سرمایش و گرمایش هتل

وضعیت تهویه مطبوع ( اتاق ، سرویس بهداشتی و... )

کیفیت روشنایی هتل ( لابی ، اتاق و... )

کیفیت سالن همایش و جشنها

طراحی ودکوراسیون کلی هتل

با توجه به استانداردسازی هتل ها از نظر جنابعالی ، ارائه خدمات هتل متناسب با درجه فعلی هتل است ؟

Send


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0