پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Saturday, July 31, 2021
خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک سازمان

لینک دسترسی

فلوچارت و شناسنامه خدمات 

معاونت

صدور پروانه تولید کارگاهی

 

Bpms.ichto.ir

(PDF)

صنایع دستی

صدور مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی (حقیقی-حقوقی)

 

Bpms.ichto.ir

(PDF)

صنایع دستی

صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی

 

Bpms.ichto.ir

(PDF)

صنایع دستی

 

درخواست و صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری

 

sipsic.ir

(PDF)

سرمایه گذاری

اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان

 

sipsic.ir

(PDF)

سرمایه گذاری

صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)

 

ta.ichto.ir

(PDF)

گردشگری

فرآيند اعتبار بخشي تورهاي دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري

 

-

(PDF)

گردشگری

دستورالعمل ایجاد، اصلاح و یا تجهیز بازارچه دائمی

 

-

(PDF)

صنایع دستی

فرايند ثبت آثار غير منقول در فهرست آثار ملي و تعيين حريم آن

 

-

(PDF)

میراث فرهنگی

فرايند اعتبار بخشي تشكل هاي مردم نهاد ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

 

-

(PDF)

سرمایه گذاری

فرايند صدور موافقتنامه تاسيس تا اجراي مناطق نمونه گردشگري

 

-

(PDF)

سرمایه گذاری

فرايند ثبت آثار منقول تاريخي - فرهنگي در فهرست آثار ملي

 

-

(PDF)

میراث فرهنگی

 

مراحل صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای پذیرایی و اقامتی 

 

(pdf)

 

 

فرآیند صدور پروانه بهره برداری اقامتگاههای بوم گردی  

 

(pdf)

 

 

فرآیند صدور مجوز ساخت اقامتگاه بوم گردی

 

(pdf)

 

 

فرآیند صدور مجوز تبدیل بنا به اقامتگاه بوم گردی

 

 

(pdf)

 

دستورالعمل و ضوابط صدور مجوز فعالیت موسسات

آموزشی

                                                                                                                  

 

(PDF)

 

 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0