پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
پنج‌شنبه, 14 مرداد 1400
    هتل و مهمانسرای جهانگردی استان سمنان
ردیف نام هتل درجه هتل نام بهره بردار نام مدیر  تاریخ صدور  پایان تاریخ اعتبار مدت اعتبار وضعیت استاندارد سازی تعداد اتاق تعداد تخت تلفن نمابر آدرس تعداد افراد شاغل
و سوئیت
1 هتل جهانگردی سمنان 3 ستاره شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی کردان 1395/12/14 1398/12/13 سه سال در مرحله قبل از ارزیابی 32 اتاق و 2 سوئیت 85 33441433-5 33443222 سمنان بلوار بسیج پایین تر از استانداری 24
2 هتل  گوت که مال 4ستاره شرکت مجموعه ورزشی و پارک آبی محمد سعید آقا حسینی 1396/11/30 1397/11/29  یکسال عدم تمایل به همکاری 47 اتاق و 8 سوئیت 118 33363922 33363942 سمنان بلوار قائم خ دانشگاه 20
3 هتل قدس 1 ستاره ممتاز حجت ا... منصوری فر حجت ا... منصوری فر 1396/7/30 1399/7/29 سه سال عدم تمایل به همکاری 13 26 33363920-30 33322177 سمنان بلوار قدس 5
33333797
4 هتل سنگسر 3 ستاره اویس کسائیان محمود کسائیان 1395/5/5 1398/5/5 سه سال در مرحله خود ارزیابی 9 اتاق و 4 سوئیت 43 33624280 33624380 مهدی شهر انتهای خ صاحب الزمان 12
5 هتل دربند 3 ستاره ممتاز آقای حاجعلیان  آقای 1396/10/3 1397/10/3 یکسال عدم تمایل به همکاری 16 اتاق و 4 سوئیت 50 33629611-15 33629612 مهدی شهر منطقه دربند 10
6 هتل جهانگردی دامغان 2 ستاره ممتاز شرکت سرمایه گذاریایرانگردی و جهانگردی  شکیبازاده 1396/8/1 1399/8/1 سه سال در مرحله ارزیابی 12 اتاق و 1 سوئیت  34 35239040-50 35246800 دامغان بلوار آزادی جنب پارک ملت 12
35242070
7 هتل دانش 1 ستاره دانشگاه آزاد اسلامی محمد علی خلیلی 1396/12/27  13991/21             یکسال در مرحله عقد قرارداد 28 71 35231121 35231121 دامغان خیابان شهید دکتر بهشتی 5
8 هتل جهانگردی شاهرود 2 ستاره شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی آقای جواد شکیبازاده  1396/7/30 1397/11/30              یکسال درمرحله ارزیابی 14 اتاق و 1 سوئیت 42 32244288 32224008 شاهرود داخل پارک بلوار 10
32226078
9 مهمانسرای بسطام 3 ستاره شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی آقای احمد لاری 1397/7/30 1400/7/30 سه سال در مرحله ارزیابی 22 اتاق و 4 سوئیت  60 32522262 32523747 بسطام داخل پارک شهرداری 13
32523811
10 هتل رویال  2ستاره حسینعلی لطفی حسینعلی لطفی 1396/12/22 1397/12/06 یکسال مرحله ارزیابی 24 30 32341547-50 32341549 شاهرود خیابان دانشجو  15
11 هتل پاسارگاد 3ستاره مجید حیدریان حسین رئوفی 1397/8/1 1398/8/1   یکسال در مرحله ارزیابی 3 سوئیت و 11 اتاق 26 33685200-4 9126311392 کیلومتر 5 جاده سمنان مهدی شهر درجزین جنب شهرداری 5
12 هتل قصر بسطام 3 ستاره محمد آقا  ربانیان محمد آقا  ربانیان 1397/6/25 1400/6/25 سه سال در مرحله ارزیابی 9 سوئیت و 27 اتاق 150 32524090 9121312103 شهرستان شاهرود – بسطام – میدان امام جعفر صادق (ع)  15
13 هتل شهر آفتاب گرمسار 2ستاره محمد نیکو نهاد جواد اسلامی 1397/6/18 1398/6/18 یکسال در مرحله ثبت نام 13 اتاق و یک سوئیت 40 34229622-21 9121310437-09123320028 اسلامی گرمسار- جنب پارک پرفسور کردوانیربه روی اداره هواشناسی 35
14 هتل ساران 4 ستاره آقای همتی آقای همتی 1397/10/19 1398/4/19 شش ماه در مرحله ثبت نام برای استاندارد سازی 14 اتاق 6 سوئیت 65 33289000 9121008644 مهدیشهر-شهمیرزاد- خ سرچشمه 30
15 هتل ایثار در مرحله ثبت نام برای استاندارد سازی موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار آقای یزدی فر 12/18/1997 1398/06/18 شش ماه ثبت نام انجام شده 15اتاق 50 33480806 9193324022 سمنان- میدان اسنتاندارد- بلوار دفاع مقدس خ قاهره 3
                  282 اتاق و 43 سوئیت 890     جمع کل 214
    هتل آپارتمان
ردیف نام هتل آپارتمان درجه  نام بهره بردار نام مدیر  تاریخ صدور  تاریخ تمدید مدت اعتبار وضعیت استاندارد سازی تعداد اتاق تعداد تخت تلفن نمابر آدرس تعداد افراد شاغل
و سوئیت
1 هتل آپارتمان پارامیدا 3 ستاره محمد  علی نظامی علی اکبر  1386 1396/2/17 یکسال در مرحله ثبت نام 40 سوئیت 176 54-32393850 32392136 شاهرود خ تهران جنب اداره راه 15
 خان احمدی
2 هتل آپارتمان پیوند 1 ستاره محمد رضا پالیزوان خدیجه گودرزی 1388 1396/12/28 یکسال استاندارد نشده 11 سوئیت 58 34243828 34243828 گرمسار میدان شهید تفضلی 5
  51 234   20
                             
متل
ردیف نام متل درجه متل نام بهره بردار نام مدیر  تاریخ صدور  تاریخ تمدید مدت اعتبار وضعیت استاندارد سازی تعداد اتاق تعداد تخت تلفن نمابر آدرس تعداد افراد شاغل
و سوئیت
1 متل ایران باستان درجه 3 شرکت توسعه گردشگری  مرضیه محمدی زاده  1391 1395/05/05 سه سال عدم همکاری و پیان زمان اسنادارد  10سوئیت 20 9125317335 9191312358 سمنان میدان استاندارد پارک سوکان 15

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0