پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
سه‌شنبه, 12 مرداد 1400
منشور عملیاتی ستاد تسهیلات سفرهای استان

آنچه از ستاد مركزي تسهيلات سفرهاي كشور وستادهاي استاني و شهرستان ها و مناطق آزاد انتظار مي رود و آنچه به عنوان اهداف كلان ستاد نيازمند برنامه ريزي و هماهنگي مي باشد را مي توان در قالب منشور ذيل عنوان نمود:    

1- با عنايت به نمودار سازماني ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي كشور در مركز ، استانها، شهرستانها و مناطق آزاد و حضور بالاترين مقام اجرايي هر استان و منطقه و گستردگي عضويت سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي در ستاد و پراكندگي جغرافيايي ستاد در سطح كشور، انتظار مي رود ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي كشور در جهت ايجاد هماهنگي ، همدلي و تعامل موثر بين بخشي و فرابخشي و تسهيل سفر و ارتقاء كيفي و كمي سطح خدمات و جلوگيري از تضييع حقوق گردشگران و ايجاد آرامش و امنيت و سهولت تردد و افزايش كيفيت اسكان و پذيرايي و نهايتاً در ايجاد سفري خاطره انگيز براي آحاد ملت شريف ايران گامهاي اساسي بردارد.

2- سازمانهاي ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استانها ، جامعه هتلداران وانجمن دفاتر خدمات مسافرتي و بخش خصوصي فعال در صنعت گردشگري كه ساليان سال به تنهايي بار سنگين توسعه گردشگري كشور را به دوش مي كشيدند اكنون با تشكيل ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي كشور در استان ها، شهرستانها و مناطق آزاد با توجه به حضور استانداران ، فرمانداران و مسئولين مختلف استان و شهرستان و قبول زحمت مشاراليه ها در امر خطير گردشگري با يك فرصت ايده آل و بسيج عمومي همه مسئولين در پيشبرد اهداف صنعت گردشگري رو به رو هستند كه مي بايستي نهايت بهره برداري را از اين فرصت به وجود آمده ببرند و گام هاي اساسي در جهت حل مشكلات پيش روي مسافران و گردشگران منطقه خود را برنامه ريزي نموده و با قدرت و قوت به پيش روند.


3- فعاليت هاي ستاد تسهيلات سفر در سطح كشور دائمي مي باشد لذا برنامه ريزي و نظارت بر جريان سفر در طول سال اعم از سفرهاي نوروزي و تابستانه و سفرهايي كه به مناسبت اعياد ملي و مذهبي صورت مي پذيرد مي بايستي در دستور كار ستادهاي مركزي ، استاني ، شهرستانها و مناطق آزاد قرار گيرد.             

4- ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي كشور مي بايستي بتواند به شعار همگاني ، همه مكاني و همه زماني كردن سفر و توزيع عادلانه مسافر در مناطق مختلف كشور جامه عمل بپوشاند.

5- ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي كشور در استانها ، شهرستانهاو مناطق آزاد مي بايستي از همدلي و هماهنگي بالايي در بين مسئولين هرمنطقه در جهت حل مشكلات مسافران ، برخوردار باشد به نحوي كه انشاءا... اين ستاد به الگوي موفق كارگروهي ، الگوي موفق تعامل سازنده بين دستگاه ها و الگوي موفق وحدت رويه و وحدت مديريت در كشور تبديل شود .

6- فعاليت ها ، برنامه ها و عملكرد ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي كشور مي بايستي بتواند سطح رضايتمندي مسافران و گردشگران را ارتقاء بخشد و به الگوي موفق تكريم ارباب رجوع در كشور تبديل شود .


7- ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي استانها و مناطق آزاد مي بايستي جلسات منظم دوره اي خود را با دستور كار از پيش تعيين شده در طول سال با هدف ارتقاء سطح خدمات و تسهيلات به مسافران و رفع ناهماهنگي ها برگزار نمايد و مصوبات ستاد تا مرحله اجرا و حصول نتيجه پيگيري گردد.

8- ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي كشور اعم از ستاد مركزي و ستادهاي استاني و مناطق آزاد مي بايستي اهتمام جدي به امر اطلاع رساني و تعامل مستمر و موثر با ارباب جرايد و رسانه ها اعلام گزارش از برنامه ها و پيشرفت كارها داشته باشند.

9- ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي استانها مي بايستي ستاد هاي شهرستانهاي خود را نيز فعال نمايند تا خدمات و تسهيلات صرفاً محدود به مركز استان نگرددو سطح استان از توان و آمادگي لازم در پذيرش مسافران و گردشگران برخوردار باشد .

10- ستاد تسهيلات سفرهاي استانها و مناطق آزاد مي بايستي نسبت به گسترش و تعدد غرفه و
كيوسك هاي اطلاع رساني به منظور راهنمايي مسافران و گردشگران در مبادي ورودي و سطح شهرها و جاده ها اقدام نمايند.

11- ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي استانها ، شهرستانها و مناطق آزاد مي بايستي در ايام پيك سفر و متناسب با مسافر و گردشگر ورودي ، توان سرويس دهي خود را به خصوص در حوزه هاي عرضه ارزاق عمومي ، ايجاد امنيت ، كنترل ترافيك و خدمات جاده اي ، نظارت بر كار تاسيسات و موسسات گردشگري و ساير شاخص ها افزايش داده و آمادگي و برنامه ريزي لازم را بعمل آورند.


12- ستاد تسهيلات سفرهاي استانها و مناطق آزاد مي بايستي در كنار فعاليت ها و برنامه هاي مختلفي كه در راستاي اهداف اصلي ستاد طراحي مي كنند، طرحها و برنامه هاي فرهنگي متعدد و متنوعي را درجهت اشاعه فرهنگ اصيل ايراني و فرهنگ اصيل بومي توسعه و ترويج معرفي صنايع دستي و هنرهاي صناعي هر منطقه را مد نظر قرار داده و به عبارتي كليه برنامه ها مي بايستي پيوست فرهنگي نيز داشته باشد.

13- ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي كشور مي بايستي با برنامه ريزي و بهره گيري از توان همه دستگاه ها و ادارات و نهادها ضمن توسعه و رونق گردشگري كاهش اثرات سوء و منفي حاصل از پديده توريسم در ابعاد مختلف بخصوص در حفظ محيط زيست ، حفاظت از ميراث فرهنگي و سايت هاي گردشگري و غيره را برنامه ريزي نمايد .

14- ستاد هاي استاني و مناطق آزاد مي بايستي گزارشات عملكرد خود را به صورت آماري ، تشريحي و توصيفي به ستاد مركزي ارائه نمايند تا ضمن بررسي و ارزيابي عملكرد و انتخاب ستاد هاي برتر ، تجارب موفق به اطلاع همه ستادهاي استاني برسد و تبادل اطلاعات و انتقال تجارب در بين ستادها صورت پذيرد .

15- ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي كشور در استانها و مناطق آزاد مي بايستي از توان نظريه پردازي و كارشناسي صاحب نظران ، منتقدين منصف ، دانشگاهيان ، نخبگان ، بخش خصوصي و سايرين بهره لازم را ببرد و كميته هاي مشورتي و موضوعي در سطوح مختلف ، به منظور غني سازي تصميمات ستاد تشكيل گردد.

16- ستاد هاي تسهيلات سفرهاي استانها و مناطق آزاد مي بايستي به امر نظارت و رسيدگي به شكايات ، انتقادات و پيشنهادات واصله از سوي مسافران و گردشگران اهتمام جدي بورزند و دفاتر رسيدگي به شكايات و نظرات مسافران و گردشگران در نقاط مختلف شهرها ايجاد گردد .

17- سازمانها ، نهادها و ارگانهاي عضو ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي استانها به گونه اي برنامه ريزي نمايند تا ضمن رعايت قوانين ، بخشي از بودجه و اعتبارات خود را در راستاي تحقق اهداف ، برنامه ها و مصوبات ستاد استان خود صرف نمايند به نحوي كه ستاد تسهيلات سفرهاي هر استان و به عبارتي صنعت گردشگري هر استان سهم مناسبي از بودجه و اعتبارات ساليانه آن استان را به خود اختصاص دهد.

18- سازمانهاي ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استانها و ساير اعضاء محترم ستادهاي استاني برنامه ريزي لازم در جهت بهره گيري از مشاركت هاي مادي و معنوي حاميان را مد نظر قرار دهند.

19- ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي كشور از تكنولوژي روز اعم از فناوري اطلاعات ، خدمات مدرن الكترونيكي و ساير روشهاي ابتكاري در همه فعاليت هاي خود بهره گيري نمايند.

20- رعايت انضباط مالي و اداري و اقدام بر اساس دستور العمل ها و بخشنامه ها و قوانين ناظر بر موضوع و هماهنگي بين بخشي و حفظ بيت المال و مسئوليت پذيري و اقدام تحت امر استانداران محترم در ستادهاي استاني و مديران عامل محترم مناطق آزاد در ستاد هاي مناطق آزاد و فرمانداران محترم در ستادهاي شهرستان ها مد نظر كليه اعضاء اعم از معاونت ها ، كميته ها و اشخاص حقيقي و حقوقي عضو ستاد قرار گيرد.

 5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0