پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
چهارشنبه, 7 مهر 1400
شهرستان سمنان

شهرستان سمنان با وسعتي حدود 22120 كيلومتر مربع مركز استان مي باشد.اين شهرستان ازطرف شمال به خط الراس سلسله جبال البرز و از طرف جنوب به دشت كوير مركزي و ازشرق به شهرستان دامغان و از غرب به آرادان و فيروزكوه محدود مي شود.محققان سمنان راجزيره لهجه ها مي دانند.دراين منطقه تنوع گويش خاصي وجودداردوحتي در محله ها نيزدرنوع گويش تفاوت هايي مشاهده مي شود . اهالي بومي منطقه شهر سمنان را سمن مي نامند.                                                                        

برخي معتقدند اين نام برگرفته از (‌شمن)‌ بوده كه به مرور زمان به سمن تغيير يافته است .عده اي ديگر نام اين منطقه را برگرفته از نام دو مقبره پيامبران در شمال شرقي سمنان به نام سيم نبي ولام نبي مي دانند كه به مرور ايام به سمن تغيير نام داده است.         

از مراكزديدني سمنان مي توان ازمسجد جامع سمنان دوران غزنوي سلجوقي ، مسجد امام ( قاجاري) . خانقاه شيخ علاء الدوله سمناني دروازه ارگ ( قاجاري) .كاروانسراي شاه عباسي( صفوي) ،حمام حضرت يا موزة پهنه (‌تيموري- صفوي- قاجاري)،بازار سمنان و بازار شيخ علاء الدوله ( ايلخاني- قاجاري) خانة تدين ( قاجاري)، خانة رجبي ( قاجاري) آرامگاه پير نجم الدين (ايلخاني) ، خانة داوودي و قلعه هاي مجاور آن (قاجاري و پيش از آن ) منطقه ديدني و زيباي كوير جنوبي شهر و روستاهاي كويري آن ، آبگرم ، پيغمبران،منطقه زيباي آهوان و كاروانسراهاي آن نام برد. 

                                                                                                                        

       

                                              

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0