پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
سه‌شنبه, 12 مرداد 1400
فرم هاي الكترونيكي

 
   فرم هاي الكترونيكي سرمايه گذاري و طرح ها
   فرم درخواست سرمایه گذاری اشخاص  حقیقی
   فرم درخواست سرمایه گذاری اشخاص  حقوقی
 ¤ مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای متقاضیان احداث تاسیسات گردشگری
 ¤
  اطلاعات مورد نیاز برای تهیه پیش طرح های متقاضی سرمایه گذاری
 ¤ فرم درخواست کتبی متقاضی
 ¤  مشخصات متقاضیان طرح های گردشگری     
 ¤  کلیات و جانمایی طرح
 ¤  درخواست صدور موافقت اصولی
 ¤  فلوچارت مناطcق نمونه
 ¤  فرم درخواست متقاضی
 ¤  تعاریف تاسیسات گردشگری
 ¤ تشکیل پرونده نهایی برای متقاضیان احداث تاسیسات گردشگری
 ¤
 چارت گردش کار صدور موافقت اصولی اولیه تاسیسات گردشگری
 ¤ چارت فرآیند صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری
 ¤  مواردی که در تهیه سایت پلان جهت ایجاد تاسیسات گردشگری باید رعایت شود
 ¤  طرح توجیهی پیشنهادی
 ¤ مراحل دریافت تقاضای سرمایه گذار تا صدور موافقت اصولی اولیه تاسیسات گردشگری
 ¤  چگونه در صنعت گردشگری ایران سرمایه گذاری کنیم ؟
 ¤  دستورالعمل پیش فروش هتل آپارتمان - سرویس آپارتمان - سرویس ویلا
 ¤  اقامتگاهها با مالکیت زمانی
1 
فرم هاي الكترونيكي صنايع دستي       
 ¤ فرم مشخصات مديرفني واستادكار
 ¤ فرم درخواست كارت شناسايي
 ¤  فرم درخواست پروانه توليدانفرادي
 ¤ فرم جوازتاسيس وپروانه توليدكارگاهي
¤
 فرم تمديد پروانه كارگاهي صنايع دستي
¤  تعهدنامه ها ي اشتغال و بازديد ازكارگاه ، ابطال مجوز، اخطاريه
¤
 آخرين ليست رشته ها بدون كدفني وحرفه اي
 ¤  صدورمجوز تولید کارگاهی
 ¤  صدورجواز تاسيس
 ¤ صدورپروانه توليد انفرادي
   تمديد پروانه توليد انفرادي
   تمدید مجوز تولید کارگاهی
   تمدید جواز تاسیس
2
فرم هاي الكترونيكي گردشگري
    قرارداد گشت‌های داخلی و خارجی و طبیعتگردی
¤  فرآيند طرح تطبيق استانداردهاي كيفيت خدمات تاسيسات گردشگري
 ¤  فرم اعلام اسامي و آرمهاي پيشنهادي
 ¤
 فرمهاي تعهد نامه اولياء و مقررات
¤  فلوچارت دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي
¤  تقاضانامه صدور پروانه بهره برداري بند ( ب) دفاتر (‌تورهاي تخصصي)
 ¤  فرم طرح اجرايي تورهاي علائق ويژه ( تورهاي تخصصي)
 ¤  راهنمای استفاده از سامانه دریافت مجوز بند ب دفاتر
 ¤  تعهد نامه عدم اشتغال متقاضي صدور پروانه بهره برداري بند ( ب)
 ¤  فرم مشخصات فردي متقاضي صدور پروانه بهره برداري بند (ب)
 ¤  تعهد نامه ارائه مدارك صدور پروانه بهره برداري بند (ب)
 ¤  فرم درخواست بازديد از محل دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي
 ¤  معرفي نامه مدير فني دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي
 ¤  تعهد نامه حضور تمام وقت مدير فني دفتر
 ¤  اعلام اسامي و آرمانهاي پيشنهادي براي دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي
 ¤  تعهد نامه در مورد اعلام انجام تغييرات در دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي
 ¤  رسيد دريافت لوح پروانه بهره برداري بند (‌ب) دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0