پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
سه‌شنبه, 12 مرداد 1400
سفال


سفالگري

 سفالگري يكي از قديمي ترين صنايعي است كه به دست بشر به وجود آمده و زادگاه آن ايران است، سفالگري در استان سمنان در هر مقطعي از زمان وجود داشته، اما قديمي ترين آثار سفالگري در اين استان مربوط به حدود شش هزار سال گذشته و  منطقه تپه حصار دامغان مي شود.

 هنرمندان بسياري در اين استان توانسته اند در زمينه سفالگري، آثار متعددي به وجود بياورند تا جايي كه استان سمنان به عنوان پايتخت سفال هنري در كشور مطرح شده و كارگاههاي متعدد با سبك و سياق متنوع، هنرمندان اين استان را در زمره هنرمندان مطرح كشور معرفي كرده است.

 در حال حاضر سفالگري در اين استان به علت مرغوبيت خاك و اقليم كويري از اهميت زيادي برخوردار و اين استان را به قطب اين هنر تبديل كرده است.

 5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0