پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
پنج‌شنبه, 7 مرداد 1400
شرح وظايف

 

شرح وظایف سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استانها

 

1-       برنامه ریزی واعمال نظارت های لازم در خصوص میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی وهنرهای سنتی استان در چارچوب سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان مرکزی

2-       برنامه ریزی و تهیه طرحهای تعمیر،مرمت،بازسازی،احیاء،حفاظت وحراست از آثار؛بناهاومجموعه های ارزشمند فرهنگی و تاریخی استان ونظارت بر حسن اجرای آنها

3-       برنامه ریزی ونظارت بر ارتقاء سطح خدمات،تسهیلات،کیفیت وکمیت تاسیسات و امکانات ایرانگردی و جهانگردی در سطح استان

4-       حمایت از توسعه کمی وبهبود کیفی محصولات صنایع دستی وهنرهای سنتی بویژه در حوزه صادرات و انجام نظارت های ضروری در چارچوب سیاست های صنعتی کشور و سیاستهای ستاد مرکزی

5-       حمایت از هنرمندان وصنعتگران صنایع دستی وهنرهای سنتی

6-       معرفی آثار ارزشمند فرهنگی،تاریخی و صنایع دستی از طریق برگزاری نمایشگاه ها،ایجاد موزه ها وسایر وسایل ارتباطی در سطح استان

7-       شناسایی،ثبت وحفاظت از آثار،ابنیه،محوطه ها،بافت ها،تپه ها،مجموعه های تاریخی وسایر میراث منقول وغیر منقول فرهنگی ،تاریخی،باستان و سنتی استان

8-       نظارت بر ایجاد وتوسعه واحدهای اقامتی،پذیرایی بین راهی و سایر تاسیسات مردمی در زمینه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در سطح استان

9-       نظارت بر کارگاههای تولیدی و آموزشی صنایع دستی در سطح استان

10-   تعیین حریم محوطه ها،مجموعه ها،تپه ها،بناها و بافت های تاریخی ثبت شده و همچنین تعیین ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم های مذکور در سطح استان

11-   تهیه نقشه جامع باستان شناسی استان با همکاری واحد های ذیربط و تدوین فهرست شناسایی و معرفی آثار و ابنیه تاریخی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان مرکزی

12-   صدور مجوزهای تاسیس،توسعه وانحلال آژانس های مسافرتی،سیاحتی و احداث هتل ها ومهمانسراها و سایر مجتمع های خدماتی،رفاهی،بین راهی ونیز برگزاری نمایشگاه ها وموزه ها و سایر موسسات مرتبط با وظلیف سازمان در سطح استان در چارچوب ضوابط ابلاغی واختیارات تفویض شده

13-   همکاری با واحدهای ذیربط سازمان در ستاد مرکزی در خصوص شناسایی و استرداد اموال فرهنگی ایران در سطح ملی و بین المللی

14-   اظهار نظر تخصصی در خصوص طرحهای عمرانی جامع وتفضیلی استان در ارتباط  با مناطق فرهنگی و تاریخی استان

15-   معرفی آثار ارزشمند منقول وغیر منقول فرهنگی،تاریخی استان به ستاد مرکزی سازمان جهت ثبت در فهرست آثار ملی وجهانی

16-   شناسایی ودر اختیار گرفتن کلیه اموال ارزشمند فرهنگی،تاریخی استان که جز میراث فرهنگی محسوب می گردد وتوسط دستگاههای مسئول ضبط شده است

17-   معرفی و اطلاع رسانی در خصوص ارزشهای میراث فرهنگی،آثار تاریخی وتمدنی و نیز ویژگی های صنایع دستی وهنرهای سنتی استان

18-   بستر سازی لازم به منظور ایجادوتوسعه  تشکلهای غیر دولتی در سطح استان در زمینه فعالیت های سازمان در جهت کاهش تصدی دولت

19-   جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و دولتی در سطح استان در جهت جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی،به منظور شناسایی،حفظ و احیای میراث فرهنگی،توسعه زیر ساختهای گردشگری و تولید و بازاریابی صنایع دستی و اعمال نظارت های لازم

20-   بررسی اقلیمی و فرهنگی و مطالعه و تحقیق در خصوص جاذبه های سیاحتی و زیارتی استان با هماهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

21-   تحقیق و پژوهش در خصوص میراث فرهنگی ،باستان شناسی،مردم شناسی،صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با هماهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

22-   بررسی و تحقیق در زمینه های مردم نگاری،مردم شناسی،انسان شناسی،زیستی و شناخت فرهنگ بومی مناطق مختلف استان با همکاری و هماهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

23-   همکاری با سازمان مرکزی در جهت بازارشناسی و گسترش مبادلات سیاحتی و مسافرتی و صنایع دستی در داخل و خارج از کشور به منظور کمک یه افزایش سطح در آمد عمومی و ارزی کشور

24-   ترغیب مردم به ایرانگردی و مشاهده جاذبه های سیاحتی و زیارتی استان

25-   همکاری با واحد های ذیربط در سازمان مرکزی در خصوص طرح دعاوی کیفری در خصوص میراث فرهنگی و انجام کلیه امور حقوقی مربوط در مجامع و مراکز قانونی و قضایی ذیربط در داخل و خارج از کشور

26-   برقراری ارتباط و مبادلات علمی و فرهنگی با دانشگاهها ونیز موسسات و نهادهای مرتبط در سطح استان با هماهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

27-   همکاری با یگان پاسداران میراث فرهنگی در جهت حفظ و نگهداری محوطه ها و آثار میراث فرهنگی استان

 

 5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0