پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
چهارشنبه, 7 مهر 1400
با مراجعه به نرخ نامه و قوانین و مقررات رستورانها - هتلها و... در منو گردشگری گزارشات و شکایات خود را به معاونت گردشگری ارسال نمایید
      
      
    نام و نام خانوادگی :   
      
    شماره تماس:  
      
    ایمیل شما:  
      
    گزارش شما :  
  ارسال

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0