پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
پنج‌شنبه, 14 مرداد 1400
كاروانسراهاي سمنان

        

                 کاروانسرای آهوان

این کاروانسرا در36 کیلومتری شرق سمنان واقع است. پلان بنا چهار ایوانی و از کاروانسراهای ساخته شده در دوران صفوی می باشد. نوع مصالح ساختمانی بکار رفته در بنا آجر و سنگ می‌باشد و در آن تزئینات زیبای آجر کاری به چشم می خورد. حیاط مرکزی کاروانسرا مستطیل شکل است. و دارای 40 متر طول و 32 متر عرض است. در پیرامون آن 24 اتاق به چشم می‌خورد که ابعاد هر یک از اتاقها 90/2×35/3 می باشد. این کاروانسرا قبلاً کتیبه ای از سنگ مرمر داشته که متاسفانه به سرقت رفته است. اما به نوشته صنیع الدوله در مطلع الشمس و طبق نوشته کتیبه؛ کاروانسرای آهوان در سال 1097 هـ-ق ساخته شده است.

 

 

          کاروانسرای شاه عباسي ( رباط) سمنان      

این کاروانسرا در 36 کیلومتری غرب سمنان و در روستای لاسجرد واقع است پلان بنا دو ایوانی و از بناهای ساخته شده در زمان شاه عباس صفوی می باشد. ابعاد حیاط 5/31×36 متر و دور تا دور آن 24 حجره قرار دارد. دو ایوان بلند بزرگ در غرب و شرق کاروانسرا احداث گردیده است. در چهار گوشه حیاط چهار مدخل ورودی به دالان سرتاسری پشت اتاقها قرار دارد. طرح خارجی کاروانسرا مستطیل شکل است و نمای شرق آن بموازات جاده دارای 12 طاقنما می باشد. کاروانسرا در زمان قاجاریه مرمت گردیده است.

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0