پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
پنج‌شنبه, 7 مرداد 1400
مساجد شاهرود

  

       مسجد جامع شاهرود

این بنا در مجاورت قدیمی «قلعه ولووا» ،«بید آباد» و «چهار سوق» شاهرود واقع گردیده و قدیمی‌ترین مسچد شاهرود است که قدمت آن حداقل به دوره ایلخانی می رسد.بنای کنونی مسجد شامل صحن، شبستان اصلی و بناهای دیگر است که در سه ضلعی صحن شکل گرفته اند. بخش قدیمی و اصلی مسجد یعنی شبستان ستون‌دار شمال سه بخش: میانی، که از امتداد ایوان تا شبستان و محراب غربی، شامل دو دهنه و بخش شرقی شامل یک دهنه می باشد. پوشش بنا بصورت طاق و گنبد و با قوسهای ایرانی و عمدتاً پنج و هفت بر روی جرزهای چند ضلعی اجرا شده است.

                         


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0