پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
شنبه, 9 مرداد 1400
امامزاده ها
                                                                                                                        
بقعه امام زاده علي اكبر                                                                                                                                                                               

اين بقعه در 14 كيلومتري جنوب شرقي گرمسار و در قريه امامزاده علي اكبر (ع) واقع شده است . امامــزاده داراي موقعيت جنوبي بوده و مي تـوان آن را در شمـار يكي از معروفتـرين بقـاع منطقه گرمسار نام برد. جاده منتهي به بقعه داراي آسفالت نسبتا" مناسبي بوده و زائران و مراجعين و ساكنين محل از آب لوله كشي و برق شهـري بهره مند هستند . در مجموعه امامــزاده ، كتيبه يا سنگ نبشته اي كه دال بر بناي اوليه آرامگاه باشد و جود ندارد ليكن برابرشواهدقدمت تاريخي اين بقعه به حدودهشتصدوپنجاه سال قبل ميرسـد.گنبد اصـلي اين بناايلخاني ورواقهاي پيوست وهشتي ورودي آن مربوط به قاجار مي باشد.

بقعه و بارگاه با نماي آجري ساخته شده است . و فاقد هرگونه تزئينات كاشـي مي باشد. در سالهاي 69-68 نسبت به باز پيرائي و تعميرات اساسي قسمتهاي مختلف بقعه و گنبد توسـط سازمان ميراث فرهنگي استان و با همكاري اداره اوقاف شهرستان گرمسار صورت گرفته است .

گنبد داراي دو پوشش بوده و به سبك معماري سنتي و به شـكل شش  ضـلعي قسمت تحتاني و قسمت فوقاني استوانه ی بازسازی شده است.zz حـرم مطهرداراي ابعاد 8*9 و ديـوارداخل آن از زمين به ارتفاع 50 سانتي متر سنگ كاري شده است . و بقيه تا زير گنبــد سفيـد كاري مي باشد. ازچهار جناح قسمت تحتاني گنبد مشرف به حرم ، نورگيـر گچـي تعبيه شده است . دروســط حـرم ضريح چوبي مشبك به طول 60/2 وعرض 20/2 مترمربع برروي قبرگچي وجـودداردقبـرفاقدهرگونه سنگ قبروكتيبه بوده وداراي ابعادي به طول 30/2وعرضوارتفاع 20/1 ميباشد .                                                                                                                   

صحن حرم در سال 68 با سنگ گوهـري مفروش شده است ابعاد صحن امامزاده ( مساحـت عرصه) 64* 58 و سطح آن در قسمت غربي با آجر چهار گوش به صورت حصيري مفــروش شده است و قسمت باقيمانده حريـم امامـزاده كه تسطيح شده در حال حاضـر قسمتي ار آن به صورت قبرستان عمومي استفاده مي شود و محل دفن  شهداي گرانقدر و دفن اموات است. مضافا" اينكه اين بقعه كه درب اصلي و تنها درب ورودي به حرم در آن است به طور كامل سفيد كاري شده وهيچ گونه تزئين و كاشيكاري در آن مشاهده نشده است . و توسط 2 پله موجود مي توان از حياط وارد ايوان شد.دروســط ايوان دو ستون آهني كار گذاشته شده است در جلوي درب ورودي امامـزاده فضاي بزرگي وجـود دارد كه در طرفين آن تعدادي دكاكين ساخته شده كه در حال حاضر مورد استفاده آنچناني نبوده و تعدادي از آن به صورت انباري مورد استفاده قرار مي گيرد . در وسـط آن درب نسبتا"بزرگي وجود دارد كه محوطه را به صحن امامزاده ارتباط مي دهد. كه در مدخل آن هشتي جالبي به چشم مي خورد كه مربوط به دوران قاجار است. در سمت رات هشتي  مسجد وجود دارد و در كنار آن يك پله است كه به پشت بام مسجد متصل مي شود كف هشتـي كه  نيازبه تعميرات جزئي دارد با قلوه سنگ مفروش شده است. در داخل حياط در ضلع شرقي سرويـسهايي ساختـه شده و با فاصــله كمي از سرويـسها آب انبـاري قديــمي  وجود دارد كه آن مـورد استفاده زائرين و اهالي مي باشد.                                                                                                                                                             

 

 

 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0