پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
شنبه, 9 مرداد 1400

                                                سفالگری

سفالگران استان سمنان با استفاده از خاكهاي غني و مستعد منطقه وهمچنين با الهام از موتيفهاي سنتي خاص خود همواره در ساخت آثار سفالي و سراميكي با ارزش موفق بوده اند.

حضور اساتيد مطرح كشوري در زمينه سفال و سراميك بيش از 50 صنعتگر سفالگر و سراميست اين استان را به قطب سفالگري كشور تبديل كرده است .

روش ساخت سفال در كارگاههاي سنتي روش چرخكاري ميباشد . سفالگران استان سمنان با استفاده از تكنيك ساخت سفال با روش چرخكاري آٍثاري را براي تزئين و مصرف در زندگي مردم ميسازند .

اغلب سفالگران سنتي اين استان بعد از ساخت بدنه سفالي در دماي 900 درجه  آنرا با لعابهاي سربي يا قليايي مي پو شانند و در كوره هاي سنتي كه با سوخت گاز يا نفت و يا نفت و گاز ميسوزد در دماي حدودا 1200 درجه سانتيگراد مي پزند .نمونه هايي از آثار سفالي سفالگران استان سمنان :


      5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0