پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
شنبه, 9 مرداد 1400

                                                                                  معرق چوب

واژه معرق در حقيقت مرقع است كه از ريشه رقع يعني تكه تكه است. معرق چوب به معني گردآوردن تكه هاي كوچك رنگين با داشتن طرح از پيش تعيين شده به منظور ايجاد يك نقش واحد زيبا و با استفاده از رنگهاي طبيعي چوب است.

معرق چوب از محصولات صنايع دستي است كه سابقه زيادي در استان سمنان ندارد و در دوره معاصر رونق فراواني پيدا كرده و مورد توجه و علاقه جوانان استان قرار گرفته است.

 تنوع در طراحي و رنگ در اين هنر از دلايل توجه جوانان به اين رشته صنايع دستي است.

براي توليد يك اثر معرق به مواد اوليه اي از جمله انواع چوب شامل آبنوس، گردو، عرعر و ... ، استخوان حيواناتي مثل شتر، اسب، گاو، شاخ گاو، گوزن، قوچ و  ورقه هاي فلزي و ... نياز است.

طرح هاي مورد استفاده در معرق چوب شامل نقوش طبيعي گل و پرنده، ابنيه و آثار تاريخي، چهره، نوشتاري ، هندسي و ... است.5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0