پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
چهارشنبه, 7 مهر 1400
قلعه پاده

قلعه پاده که در بخش آرادان قرار گرفته است و در مدخل ورودي روستاي پاده مي باشد . اين قلعه از دور نمايان است از قسمت جنوب قلعه يک مدخل ورودي بدون دروازه مي باشد که احتمالاً درب آن ساليان سال پيش از بين رفته است . اين قلعه که ارتفاع 14-13 متر و قطر آن نه متر و در قسمتهاي شرقي و شمالي قطر ديوار به 12 متـر مي رسد . يکي از قلعه هاي دوران اشـکانيان مي باشد که در نـگاه اول مي توان گفت که بناهاي باقيـمانده ارتفاع بالاي قلعـه جديدتر مي باشد و مربوط به دوران اسلامي است که بناي آن خشت و سقفهاي قوسـي و طاقچه هاي به عرض 80 * 80 در باقيمانده اطاقها کامــلاً مشهود است . همچنين با بررسي بيشـتر آثارهاي سطـحي در روي تپه مشخـص مي گردد که از دوران اســلامي سفالينه هاي منقوش و ساده به چشم مي خورد . بنابر اين مي توان گفت که ساختـار موقعيت قلعـه پاده با توجه به اينکه در منطقه کويري شرق گرمسار قرار گرفته است يک دژ ديدباني جهت کنترل مسـير جاده ابريشم (سنگ فرش) بوده است که در فاصله 21 کيلومتري شـرق همين قلعه قرار گرفته است و کاروانهايي که از مسير عبور مي کرده اند مورد کنترل قرار مي گرفته اند . طـول و عـرض قلعه پـاده 41 * 31 ارتفاع 13 الي 14 متر قطر ديوار 12 متـرالي 9 متر و داخـل محوطه 22 * 20 متر تعداد اطاقهاي اطراف داخل محوطه با توجه به باقيمانده آثار آن مي تـوان گفت در هر طرف پنج اطاق وجود دارد که فقــط ديوارهاي آن باقي مانده است . درب ورودي از قسمت جنوب به طول و عرض 3 * 5/2 متر و ارتفاع 80/3 متر مي باشد.5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0