پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
پنج‌شنبه, 7 مرداد 1400

عنوان خدمت

 

صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری

درخواست تغيير مدير فني دفاتر خدمات مسافرتي گردشگري 

درخواست تغيير تبديل وضعيت دفتر از حقيقي به حقوقي 

درخواست تغيير مدير عامل شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 

درخواست تغيير مكان شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 

درخواست ايجاد شعبه بند (ب) شركت خدمات مسافرتي و گردشگري

درخواست ثبت تور دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري

تمديد فعاليت دفتر/ شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 

درخواست تغيير نام شركت خدمات مسافرتي و گردشگري

درخواست تغيير نام دفتر خدمات مسافرتي و گردشگري

درخواست تغيير مكان دفتر مسافرتي و گردشگري 

خود اظهاري دفتر/ شركت خدمات مسافرتي گردشگري

صدور مجوز فعاليت سامانه رزرواسيون آن لاين واحد اقامتي   

بررسي فني سامانه رزرواسيون آن لاين واحد اقامتي  

صدور مجوز فعاليت سامانه رزرواسيون آن لاين تور

بررسي فني سامانه رزرواسيون آن لاين تورها

رسیدگی به شكايت متقاضي در سامانه نظارت بر رزرواسيون  

ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی

تعیین حریم آثار تاریخی طبیعی

ثبت آثار غیر منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی

تعیین حریم آثار تاریخی غیر منقول

ثبت آثار منقول تاریخی- فرهنگی در فهرست آثار ملی

ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی

صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی

صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشياء مجاز در سيستم ميراث فرهنگي

ورود اشیا حاصل از کشف اتفاقی به سازمان

ورود اشیاء حاصل از پژوهش هاي باستان شناسي به سازمان

استرداد خارجي  اشیاء تاريخي فرهنگي اعلام شده از طريق مراجع قانوني

هدیه اشیاء تاريخي فرهنگي به سازمان

بررسی اشیاء توقیفي

نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت نمایشگاه های داخلی (درون سازمان)

نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت نمایشگاه های خارجي

نقل وانتقال قطعی اشیاء تاريخي فرهنگي

نقل وانتقال اماني نمونه هاي مطالعاتي جهت انجام پژوهش

نقل وانتقال اماني اشیاء تاريخي فرهنگي جهت غنی سازی موزه ها

نقل وانتقال اماني  اشیاء تاريخي فرهنگي (كمتر از يك روز) جهت انجام مطالعات

نقل وانتقال قطعي نمونه هاي آزمايشگاهي به خارج از كشور  

تبدیل وضعیت اموال منقول تاریخی فرهنگی از جایگاه موزه ای به غیر موزه ای

نقل وانتقال اماني  اشیاء تاريخي فرهنگي به خارج از كشور جهت انجام مطالعات يا مرمت

نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت انجام مرمت 

پی گیری اشیاء سرقتی

فروش اشیاء تاريخي فرهنگي مجاز به سازمان

اموال تملیکی  

بررسی حوادث رخ داده برای اشیاء تاريخي فرهنگي

رسیدگی به كسري اشیاء تاريخي فرهنگي

امحاء اشياء تقلبي

ارایه تسهیلات به سرمایه گذارها در حوزه صنایع دستی

تهیه گزارش تحلیلی بازارچه های نوروزی و تابستانی 

تهیه گزارشات آمار و مشخصات صادر کنندگان صنایع دستی

جمع آور ی آمار و مشخصات فروشگاه ها 

برگزاري نمايشگاه

صدور پروانه توليدكارگاهي

تمدید پروانه توليدكارگاهي

صدور جواز تاسيس كارگاهي (اعلاميه تاسيس)

تمدید اعلامیه تاسیس

صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی

تمديد پروانه توليد انفرادي

اعتبارات و تملك دارايي هاي سرمايه گذاري

نظارت بر پيشرفت فيزيكي تاسيسات گردشگري

نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی

صدور موافقت اوليه ايجاد، اصلاح و يا  تكميل تاسيسات گردشگري

صدور موافقت اصولي ايجاد، اصلاح و يا  تكميل تاسيسات گردشگري 

صدور مجوز ايجاد، اصلاح و يا  تكميل تاسيسات گردشگري

ارزيابي تشكل هاي مردم نهاد

ثبت، تمديد تطبيق و رفع ابطال مجوزهاي تشكل هاي مردم نهاد

صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری

بازبینی مجدد مدارک

ساماندهی مناطق نمونه گردشگری


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0