پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
چهارشنبه, 7 مهر 1400
-
     فرم درخواست صدور موافقت اصولی      فرم درخواست نقشه هاي معماري پروژه
     فرم رسید درخواست متقاضی     فرم موافقت اصولی و ابلاغ نقشه جهت ارائه پروانه ساختمانی
     فرم گزارش کارشناسی موافقت اصولی       فرم تمدید موافقت اصولی ( نوبت اول )                                                                                                   
     فرم صورتجلسه کمیته فنی سرمایه گذاری استان سمنان       فرم تمدید موافقت اصولی ( نوبت دوم )      
     فرم موافقت اصولیه اولیه        فرم تعهدنامه اشخاص حقیقی 
     فرم اعلام عدم موافقت با درخواست متقاضی       فرم  شرح خدمات تیپ جهت ارائه پیش طرح پروژه های پیشنهادی
     فرم مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده       فرم  مدارك مورد نیاز جهت بررسي پرونده
      فرم استعلام        فرم توان سنجي مالي و اقتصادي طرح ها و افراد
      فرم  تمدید موافقت اصولی ( نوبت سوم )       فرم برنامه زمان بندی اجرای طرح 
      فرم مجوزایجاد / اصلاح / تکمیل  تاسیسات گردشگری   

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0